STT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

ĐTĐL.CN-53/19

Nghiên cứu chế tạo KIT chẩn đoán bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam

PGS.TS. Lê Văn Phan

2019

2021

 

2.

TTKHCN.DA.16-2018

Hình thành và phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

ThS. Nguyễn Anh Đức

2019

2021

 

3.

ĐTĐL.CN-18/18

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng tại Tây Nguyên

GS.TS. Trần Đức Viên

2018

2021

Đã nghiệm thu

4.

B.2018.03.18/CNSHCB

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh để giảm hàm lượng histamine trong nước mắm truyền thống

TS. Trần Thị Thu Hằng

2018

2020

Đã nghiệm thu

5.

2018NN.CTNT.43.18/16-20

Giải pháp cơ bản nhằm giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số miền núi đến năm 2030

PGS.TS. Trần Đình Thao

2018

2020

Đã nghiệm thu

6.

NN.2017.01

Khai thác và phát triển nguồn gen cam Thanh Lân tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

TS. Hoàng Đăng Dũng

2017

2021

7.

2017.DA.02.TTKHCN

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất bầu ươm cây theo phương pháp gieo hạt và giâm cành phục vụ sản xuất cây giống quy mô lớn

TS. Bùi Việt Đức

2017

2019

Đã nghiệm thu

8.

TTKHCN.DA.03-2017

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ chọn lọc giống lợn có khả năng sinh sản cao bằng chỉ thị phân tử

TS. Trương Hà Thái

2017

2021

 

9.

NN.2017.02

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu progesterone để chế tạo que thử nhanh chuẩn đoán có thai sớm ở bò

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

2017

2019

Đã nghiệm thu

10.

NN.2017.03

Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin vô hoạt nhũ dầu quy mô công nghiệp phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn (PRRS)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên

2016

2019

Đã nghiệm thu

11.

NN.ĐTĐL.CN-21/15

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống máy, thiết bị phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác cây đậu tương

PGS.TS. Lê Minh Lư

2015

2019

Đã nghiệm thu

12.

NN.2016.DA.06.16

Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất giá thể hạt gốm xốp kỹ thuật phục vụ phát triển trồng rau, hoa và cây trang trí nội thất

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

2016

2018

Đã nghiệm thu

13.

NN.ĐTĐL CN - 52/15

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm có nguồn gốc thảo dược phòng và trị bệnh viêm tử cung cho bò

GS.TS. Nguyễn Văn Thanh

2015

2018

Đã nghiệm thu