1.   Tên luận án:Nghiên cứu bón phân cho ngô lai trung ngày trên đất xám bạc màu miền Bắc Việt Nam.

2.   Thông tin về NCS:

Họ và tên NCS: Đinh Văn Phóng

Năm nhập học 2009            Năm tốt nghiệp 2015

Chuyên nghành: Khoa học đất; Mã số: 62 62 01 03

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Như Hà, PGS. TS Nguyễn Văn Bộ.

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

3.   Giới thiệu về luận án:

Ngô là một loại ngũ cốc quan trọng trên thế giới, đứng thứ ba sau lúa mỳ và lúa gạo. Nhu cầu về ngô cho thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam ngày càng lớn, năm 2013 nước ta phải nhập khẩu 1,5 triệu tấn ngô hạt. Việt Nam có điều kiện phát triển ngô qui mô lớn tại hầu hết các vùng sinh thái.

Hiện tại, diện tích trồng các giống ngô lai trung ngày chiếm trên 70% diện tích sản xuất ngô của Việt Nam. Đây là nhóm các giống ngô lai có thời gian sinh trưởng hợp lý cho việc thâm canh tăng vụ đạt hiệu quả kinh tế cao. Để tăng năng suất và sản lượng ngô hạt, rất cần áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, trong đó xác định mật độ với khoảng cách trồng dày hợp lý và mức bón phân cân đối tương ứng để cây ngô phát huy tiềm năng năng suất có vai trò quyết định.

 Đề tài của luận án đã xác định được mật độ trồng dày hợp lý bằng giảm khoảng cách hàng ngô và lượng bón N,P,K thích hợp để đạt hiệu quả kinh tế cao trong thâm canh ngô lai trung ngày trên đất xám bạc màu.

4.   Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Chỉ rõ tiềm năng tăng năng suất và nhu cầu tăng lượng phân bón cho ngô lai trung ngày trên đất xám bạc màu khi xác định được  mật độ và khoảng cách hàng trồng dày hợp lý là 7,0 vạn cây/ha với khoảng cách hàng 50 cm.

- Xác định được lượng phân N,P, K bón thích hợp (trên nền 10 tấn phân chuồng) cho thâm canh ngô lai trung ngày ở mật độ dày hợp lý trên đất xám bạc màu  là  176 kg N + 117 kg P2O5 + 130 kg K2O.

- Chỉ rõ thâm canh ngô lai trung ngày trên đất xám bạc màu trong điều kiện  mật độ, khoảng cách hàng dày và lượng phân N,P,K hợp lý sẽ tạo cho cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt , ít sâu bệnh hại, cho năng suất hạt (6,5 - 8,3 tấn/ha) với chất lượng ở mức cao nhất, tạo giá trị sản xuất cao (45,307 -57,409 triệu đ/ha) với chi phí sản xuất hợp lý, đem lại lãi ( 15,971 - 28,5178 triệu đồng/ha) cao hơn nhiều (24,7 - 56,2%) so với trồng ngô trong thực tế.

*/Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm