Xuất xứ: Công nghệ được phát triển bởi đội ngũ nhà khoa học của Học viện, bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh, GS.TS Nguyễn Quang Thạch, TS. Nguyễn Thị Minh….

Mô tả: Làm chủ công nghệ chế biến các loại phân bón chức năng (phân nhà chậm, phân bón qua lá), các vi sinh vật nội sinh. Ứng dụng các vi sinh vật trong sản xuất các chế phẩm sinh học trong bảo vệ môi trường, trồng trọt.

Ứng dụng: Sử dụng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cả nước. Một số sản phẩm điển hình như: Phân viên nén nhả chậm, phân bón qua lá pomior, chế phẩm emina, kivica, kiviva….