Xuất xứ: Hàn Quốc.

Mô tả: Giống nấm dịch thể là giống nấm được nuôi dưỡng trong môi trường dịch thể, trong các loại bình khác nhau thông qua quá trình khuấy lắc hoặc đảo trộn thông khí không ngừng, tạo điều kiện để sợi nấm luôn tiếp xúc với dinh dưỡng và oxy, do đó giống sinh trưởng mạnh trong môi trường dịch thể. Việc ứng dụng sản xuất giống dịch thể có hiệu quả rõ rệt so với giống thể rắn như rút ngắn thời gian sinh trưởng chỉ còn 3 – 5 ngày một cấp giống, độ tuổi của giống đồng đều, chất lượng tốt, tỷ lệ nhiễm giảm, thích hợp cho sản xuất giống nấm và nuôi trồng nấm theo qui mô công nghiệp, ứng dụng được trong nhiều lĩnh vực (nông nghiệp, sản xuất thực phẩm chức năng, chăn nuôi…).

Ứng dụng: Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu theo qui mô công nghiệp; các đơn vị sản xuất sinh khối sơi nấm để làm sản phẩm hỗ trợ sức khỏe.


Quy trình nhân giống truyền thốngQuy trình nhân giống dịch thể