Xuất xứ: Đề tài cấp Bộ mã số B2013–11–30.

Mô tả: Sử dụng Methylcyclopropene (1–MCP) để làm giảm lượng etylene giải phóng từ mô tế bào, qua đó làm chậm quá trình chín của quả hồng và sự úa vàng của các loại rau gia vị nhờ vậy có thể kéo dài thời gian bảo quản các loại nông sản trên trong điều kiện phòng từ 1,5 đến 2 lần so với đối chứng. 

Ứng dụng: Quy mô nhỏ (1 – 2 tấn quả/ 1 đợt Bảo quản (25 – 30 ngày);  100 – 200 kg rau gia vị).