Xuất xứ: Tiến bộ kỹ thuật được đề nghị căn cứ vào kết quả của đề tài cấp bộ, mã số: B2004–32–62.


Mô tả: Sử dụng urê để xử lý và bảo quản rơm tươi sau thu hoạch làm thức ăn cho trâu bò. Rơm tươi sau khi tuốt thóc được thu gom và xử lý ngay mà không cần phơi khô. Hố/hầm ủ được phủ kín khí để bảo quản rơm lâu dài. Ủ từ 2 tuần (mùa hè) hoặc 3 tuần (mùa đông) có thể lấy rơm ra cho trâu bò ăn. Rơm ủ tốt có thể bảo quản được trong nhiều tháng.

Ứng dụng: Ứng dụng cho nông dân và các trang trại chăn nuôi trâu bò trong cả nước để nâng cao khả năng sử dụng nguồn phụ phẩm dồi dào này làm thức ăn nuôi trâu bò. Hiện công nghệ được áp dụng tại Công ty TH True Milk, Mộc Châu, Ba Vì...