HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

________________

Số: 1643/TB-HVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023

                                                           

THÔNG BÁO

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2023

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đạt Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia, trong đó có nhiều chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (AUN-QA).

Học viện cam kết đảm bảo chất lượng đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình và nhu cầu xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tự chủ và trách nhiệm; đạt chuẩn về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm theo cam kết của Học viện.

Học viện có chương trình đặc biệt về du học, thực tập ở nước ngoài, đào tạo quốc tế, học bổng khuyến khích học tập, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, cơ hội việc làm thêm cho tân sinh viên khóa 68 (nhập học năm 2023). Học viện tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong thời gian học tập tại Học viện cũng như sau khi đã tốt nghiệp. Theo kết quả kiểm định Học viện năm 2022, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp là 97,36%. Học viện có các chương trình học đa dạng, ưu đãi đặc biệt phù hợp với năng lực và thế mạnh của người học.

Sự thành đạt của người học là sự thành công của Học viện và điểm đầu vào xét tuyển chỉ là một trong các yếu tố làm nên sự thành đạt của người học. Với phương châm lấy sinh viên làm trung tâm, Học viện luôn tạo môi trường học tập và khởi nghiệp chuyên nghiệp, luôn tạo động lực và các nguồn lực cho sự thành công của người học. Học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ), đợt xét tuyển bổ sung năm 2023 vào Học viện như sau:

 

Mã nhóm

Nhóm ngành

Điểm trúng tuyển

HVN02

Chăn nuôi thú y - thuỷ sản

21

HVN03

Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị

21

HVN04

Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử

21

HVN07

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

21

HVN08

Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch

21

HVN09

Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu

21

HVN11

Kinh tế và Quản lý

21

HVN12

Xã hội học

21

HVN14

Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số

21

HVN15

Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường

21

HVN18

Sư phạm công nghệ

Thí sinh đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên

 

Thông tin tư vấn, hỗ trợ:

Điện thoại: 0961.926.939 - 024.6261.7578 - 0961.926.639 - 024.6261.7520.

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Zalo: 0961 926 639

                                                                                                          

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (báo cáo);

- Bộ NN&PTNT (báo cáo);

- Hội đồng Học viện (báo cáo);

- Ban Giám đốc;

- Thí sính đăng ký xét tuyển (website);

- Lưu QLĐT, VT, NPD (3).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường