HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA NÔNG HỌC

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số: 13 /TB-NH

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP KHOA HỌC CÂY TRỒNG ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

 

1. Đối tượng tuyển sinh

Sinh viên mới trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam có điểm thi 3 môn tối thiểu 20 điểm

 

2. Điều kiện tuyển chọn

- Căn cứ vào số lượng đơn dự tuyển, khoa Nông học xét chọn sinh viên vào lớp Chương trình tiên tiến ngành Khoa học cây trồng (CTTT-KHCT) dựa trên các tiêu chí: điểm đầu vào, chứng chỉ tiếng anh (nếu có), các hoạt động ngoại khóa (có minh chứng),…

- Sinh viên không trúng tuyển vào lớp CTTT-KHCT vẫn học lớp ban đầu đã đăng ký tại Học viện

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập tại các trường THPT, trường chuyên, năng khiếu

a) Điều kiện xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 20,0 điểm trở lên.

b) Cách tính điểm xét tuyển:

* Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = ĐTBcn môn 1 + ĐTBcn môn 2 + ĐTBcn môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm ưu tiên:

- Điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Mã ngành

Ngành

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng ĐBCL

Chỉ tiêu

HVN02

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Khoa học Cây trồng

(Chương trình tiên tiến)

A00,A01,A09,B00,B01, B08,C00,C09,C20,D00,D01

20

50

 

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

a) Điều kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

b) Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công nhận và sử dụng kết quả miễn bài thi môn ngoại ngữ tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học chính quy năm 2022.

* Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

 

Mã ngành

Ngành

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng ĐBCL

Chỉ tiêu

HVN02

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Khoa học Cây trồng

(Chương trình tiên tiến)

A00,A01,A09,B00,B01, B08,C00,C09,C20,D00,D01

20

50

 

3. Quyền lợi

- Toàn bộ chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh (trừ các giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, lý luận chính trị).

- Được học theo chương trình của chuẩn của trường Đại học Tổng hợp tiểu bang California tại Davis (UC Davis), một trong hai trường Đại học hàng đầu về Khoa học Công nghệ Nông nghiệp của Mỹ.

- Môi trường học và thực tập tiên tiến, chuyên nghiệp, sinh viên CTTT được ưu tiên sử dụng phòng thí nghiệm, phòng học và phòng máy tính riêng.

- Được giảng dạy trực tiếp bởi các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ giàu kinh nghiệm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Trong quá trình học tập, sinh viên có nhiều cơ hội được tiếp xúc với giáo viên, chuyên gia nước ngoài, trao đổi học thuật với sinh viên quốc tế.

- Sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu tại nước ngoài hoặc làm việc cho các dự án phát triển, dự án nước ngoài, các công ty danh tiếng, các trường Đại học, các Viện nghiên cứu trong nước.

 

4. Thời gian đào tạo, địa điểm học tập và chỉ tiêu tuyển sinh

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Địa điểm đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 1 lớp với 50 sinh viên

 

5. Kinh phí đào tạo

- Sinh viên học tập theo Chương trình tiên tiến nộp học phí theo quy định của Nhà trường về đào tạo CTTT.

 

6. Hạn nộp đơn và thời gian thi tuyển

- Thời gian nộp đơn: Trước ngày 19/10/2022 (không nhận đơn vào thứ 7 và chủ nhật) tại phòng 201 (văn phòng khoa), nhà A, khoa Nông học.

Mẫu đơn đăng ký

7. Liên hệ

TS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh 0968441689 (zalo/điện thoại)

Fanpage: https://www.facebook.com/khoanonghoc2017/

 

Nơi nhận:

- Sinh viên K67;

- Lưu VPK.

TRƯỞNG KHOA

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Văn Quang