BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

 Số: 1629 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2020

                                                                              

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-HVN ngày 08/04/2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 như sau:           

I/ Ngành và định hướng đào tạo:

1/ Các ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng: Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kế toán, Khoa học cây trồng, Khoa học môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Phát triển nông thôn, Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Thú y, Quản lý du lịch bền vững.

2/ Các ngành chỉ đào tạo theo định hướng nghiên cứu: Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, Di truyền và chọn giống cây trồng, Khoa học đất, Nuôi trồng thuỷ sản.

3/ Ngành chỉ đào tạo theo định hướng ứng dụng : Chăn nuôi – Thú y.

II/ Chỉ tiêu tuyển sinh:

Căn cứ vào năng lực đào tạo chỉ tiêu tuyển sinh của nhóm ngành như sau:

 

TT

Nhóm ngành

Ngành

Chỉ tiêu

1

3

Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý du lịch bền vững.

70

2

4

Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường.

21

3

5

Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Di truyền và chọn giống cây trồng; Chăn nuôi; Chăn nuôi – Thú y; Công nghệ thông tin; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ thực phẩm; Kinh tế nông nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện; Nuôi trồng thủy sản; Phát triển nông thôn; Thú y; Khoa học đất.

189

4

7

Quản lý đất đai, Quản lý kinh tế.

400

Tổng số

680

III/ Thời gian đào tạo và điều kiện mở lớp:

- Lớp học trong giờ hành chính: 1,5 năm.

- Lớp học ngoài giờ hành chính: 2,0 năm.

- Lớp học chỉ được mở khi có 10 học viên trở lên; trong trường hợp lớp học ít hơn 10 học viên, kết quả trúng tuyển được bảo lưu sang kỳ thi đợt 2 năm 2021.

 

IV/ Điều kiện đăng ký dự thi, môn thi tuyển sinh và chính sách ưu tiên:

1/ Điều kiện đăng ký dự thi. Thí sinh có đủ điều kiện dưới đây sẽ được đăng ký dự thi:

a/ Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp hoặc ngành gần với ngành đào tạo thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 (nếu có) (xem phụ lục 1 đính kèm). Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đào tạo nêu trên, phải học bổ túc kiến thức và các môn học bổ túc đều phải đạt 5,5 điểm trở lên.

b/ Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Trường hợp người có bằng tốt nghiệp theo ngành đào tạo thuộc nhóm 3 đăng ký dự  thi vào ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai thì phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc (tính từ khi tốt nghiệp đại học) trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

2/ Môn thi tuyển sinh: môn chủ chốt, môn không chủ chốt theo bảng dưới đây và môn tiếng Anh trình độ tương đương cấp A2 Khung Châu Âu Chung.

                                                                                                                                                                 

STT

Ngành

Môn chủ chốt

Môn không chủ chốt

M.Ng.ngữ

1

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật đại cương

Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học

Tiếng Anh

2

Khoa học cây trồng

Sinh lý thực vật

3

Di truyền và chọn giống cây trồng

4

Chăn nuôi

Sinh lý động vật

Chăn nuôi lợn

5

Chăn nuôi – Thú y

6

Thú y

Bệnh truyền nhiễm thú y

Sinh lý động vật

7

Nuôi trồng thủy sản

Sinh lý động vật thủy sản

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản

8

Công nghệ sau thu hoạch

Sinh lý – hoá sinh nông sản sau thu hoạch.

Toán sinh học

9

Công nghệ thực phẩm

Vi sinh vật thực phẩm

10

Khoa học môi trường

Cơ sở khoa học môi trường

11

Công nghệ sinh học

Sinh học phân tử

Công nghệ sinh học đại cương

12

Công nghệ thông tin

Tin học cơ sở

Toán rời rạc

13

Kế toán

Nguyên lý quản trị

Nguyên lý kế toán

14

Quản trị kinh doanh

Nguyên lý kinh doanh

15

Quản lý du lịch bền vững

16

Khoa học đất

Thổ nhưỡng

Hóa phân tích

17

Kinh tế nông nghiệp

Nguyên lý kinh tế

Khoa học quản lý

18

Phát triển nông thôn

19

Quản lý kinh tế

20

Kỹ thuật cơ khí

Sức bền vật liệu

Toán kỹ thuật

21

Kỹ thuật điện

Lý thuyết mạch điện

22

Quản lý đất đai

Quản lý – Quy hoạch đất đai

Trắc địa

Đề cương ôn thi các môn thi nêu trên có đính kèm Thông báo này.

Thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến hoặc chương trình chất lượng cao học bằng tiếng Anh.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ  Anh.

- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký chứng chỉ đến hết ngày 07/01/2021, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, đạt trình độ tối thiểu theo bảng quy đổi sau:

 


Cấp độ

(CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6

(khung VN)

4.5

450 PBT 133 CBT 45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác sẽ được trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.

3/ Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm vào kết quả thi môn chủ chốt (thang điểm 10) và 10 điểm vào kết quả thi môn ngoại ngữ (thang điểm 100);

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

V/ Thời gian thi tuyển sinh:

Từ 09/01/2021 đến 10/01/2021

VI/ Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh, học phí đào tạo:        

 1/ Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). Thí sinh tự in mẫu hồ sơ và kế hoạch chung về tuyển sinh có đính kèm theo Thông báo này hoặc nhận mẫu hồ sơ tại ban Quản lý đào tạo của Học viện.

2/ Thời gian nộp hồ sơ: từ 16/10/2020 đến 18/11/2020; Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp với ngành đào tạo thạc sĩ được kéo dài thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 20/12/2020.

3/ Lệ phí tuyển sinh: 1.818.000đ/thí sinh, trong đó lệ phí dự thi 420.000 đồng/thí sinh và lệ phí ôn thi cả 3 môn (tùy chọn) 1.398.000đ/thí sinh; Học phí bổ túc kiến thức: 233.000 đ/tín chỉ/ người học với điều kiện môn học có 8 người trở lên, trường hợp môn học có 7 người trở xuống thì học phí mỗi người được tính theo công thức: (1.860.000đ * số tín chỉ) /số người học;

4/ Học phí đào tạo (năm học 2020 - 2021)

Tùy thuộc vào ngành và chương trình đào tạo, học trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính, ngôn ngữ giảng dạy, học phí tính theo tín chỉ của Học viện như sau:

- Đối với học viên là người Việt Nam: từ 510.000 đ – 890.000đ/ tín chỉ

- Đối với LHS Lào và Campuchia: từ 1.118.000 đ – 2.011.000 đ/ tín chỉ

- Đối với LHS các nước khác: từ 1.341.000 đ – 2.414.000 đ/ tín chỉ

Chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 0977.311.338 / 024 62 617 520.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh có nhu cầu;

- Lưu VT, QLĐT, VKT (500).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Cường