HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

_____________________

Số: 1512 /TB-HVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

 

                                                                                

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo chương trình tiên tiến,

chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế

 

Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng tuyển sinh Học viện) thông báo tuyển sinh chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế (chương trình quốc tế) như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh

- Là sinh viên khóa 68 có cùng tổ hợp xét tuyển với chương trình quốc tế đăng ký.

II. Các chương trình quốc tế

TT

Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến

50

A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
A09 (Toán, Địa lí, GDCD)
C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD)
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

2

Khoa học cây trồng tiên tiến

50

A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
A09 (Toán, Địa lí, GDCD)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

3

Công nghệ sinh học chất lượng cao

50

A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

4

Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao

50

A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
A09 (Toán, Địa lí, GDCD)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

5

Kinh tế - Tài chính chất lượng cao

50

A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí)
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

6

Kinh tế tài chính liên kết với Đại học Massey – New Zealand

30

III. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

IV. Chất lương đào tạo:

1. Các chương trình đào tạo tiên tiến tại Học viện được xây dựng và đào tạo theo Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015”. Bắt đầu từ năm học 2006-2007, trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội (nay là học viện Nông nghiệp Việt Nam) được bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo đại học Chương trình tiên tiến ngành Khoa học cây trồng hợp tác với Đại Học California Davis (Hoa Kỳ), thứ bậc xếp hạng 44 theo bảng xếp hạng World Rank. Sau đó 2 năm, Chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp hợp tác với Đại học Wisconsin (Hoa Kỳ), thứ bậc xếp hạng 31 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên Thế giới cũng được triển khai. Bên cạnh đó có còn chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ sinh học,  ngành Kinh tế nông nghiệp và ngành Kinh tế tài chính.

2. Chương trình liên kết quốc tế: Học viện liên kết đào tạo với Đại học Massey – New Zealand

a. Ngành đào tạo: Kinh tế tài chính (hợp tác Đại học Massey - New Zealand)

Ngành Kinh tế  - Tài chính của Đại học Massey đứng số 1 tại New Zealand, xếp hạng thứ 12 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và top 150 trên toàn thế giới. Ngành còn được công nhận bởi các hiệp hội quốc tế: ACCA, CFA, Chartered Accountants, CPA Australia, Sas…

b.  Thời gian đào tạo: 3 năm

Chương trình đào tạo do Đại học Massey xây dựng theo chuẩn chương trình giáo dục đại học của New Zealand và chịu sự thẩm định nghiêm ngặt của Cục Quản lý chất lượng đào tạo New Zealand. Khối lượng kiến thức học tập được phân bổ đều cho 2 giai đoạn học tập tại Việt Nam và New Zealand, cụ thể là:

Giai đoạn 1 (1,5 năm - Đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam): Khối kiến thức cơ bản về Kinh tế - Tài chính bằng Tiếng Anh do các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành giảng dạy.

Giai đoạn 2 (1,5 năm - Đào tạo tại Massey): Khối kiến thức chuyên ngành về Kinh tế - Tài chính do các giáo sư, phó giáo sư của Đại học Massey giảng dạy.

Đại học Massey cấp bằng Cử nhân Tài chính - Kinh tế, được Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam công nhận. Kết thúc Giai đoạn 1, nếu sinh viên không đủ điều kiện (Tiếng Anh 5.0-6.0; Tài chính (khoảng 18.000USD/năm), v.v. để đi New Zealand thì sẽ tiếp tục học ngành Kinh tế - Tài chính hoặc Quản trị kinh doanh (Chương trình dạy bằng tiếng Anh) hoặc các ngành khác theo nguyện vọng của sinh viên trong khoảng 2 năm và được cấp Bằng Cử nhân của Học viện.

 c. Học bổng và ưu đãi khi tham gia chương trình:

- Sinh viên Học viện và thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện được ĐH Massey ưu tiên cấp nhiều loại học bổng ưu đãi và học bổng tài năng trong giai đoạn 2;

- Cấp mã sinh viên của Massey và các tiện ích online dành cho sinh viên Massey;

- Ưu đãi VISA làm việc cho sinh viên (20 giờ / tuần và không hạn chế trong kỳ nghỉ);

- Ưu đãi VISA 3 năm làm việc tại New Zealand sau tốt nghiệp.

3. Nhiều chương trình đạt tiêu chuẩn quốc tế (AUN-QA).

4. Giảng viên tham gia giảng dạy giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, được đào tạo Tiến sĩ tại các nước có nền khoa học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

5. Ưu tiên phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập.

6. Ưu tiên trao đổi sinh viên quốc tế

V. Thông tin đăng ký và xét tuyển

1.  Sau khi nhập học, thí sinh đăng ký xét tuyển theo mẫu (đính kèm) bằng 1 trong 4 phương thức xét tuyển:  (1) Xét tuyển thẳng; (2) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; (3) Xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ); (4) Xét tuyển kết hợp. Phương thức xét tuyển tương ứng phương thức trúng tuyển đầu vào của sinh viên;

(1) Chỉ tiêu xét tuyển của Học viện được xác định theo các phương thức như sau: Phương thức xét tuyển 1 và 2 là 50%; Phương thức xét tuyển 3 và 4 là 50%. Học viện sẽ điều chỉnh chỉ tiêu giữa các phương thức đến 20 – 30% để để đáp ứng nhu cầu học tập của người học đối với từng chương trình đào tạo;

(2) Thí sinh đăng ký xét tuyển tối đa 01 nguyện vọng (NV) tương ứng 01 chương trình đào tạo. Học viện xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

(3) Ưu tiên tuyển thẳng đối với sinh viên tuyển thẳng và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc tương đương trở lên.

VI. Học phí

1. Chương trình tiên tiến, chất lượng cao: gấp 1,5 – 2 lần chương trình đào tạo đại trà tương ứng;

1. Chương trình liên kết với Đại học Massey – New Zealand

Giai đoạn 1: Học phí tính tương đương sinh viên học ngành Kinh tế Tài chính chất lượng cao.

Giai đoạn 2: Học phí theo quy định của Đại học Massey đối với sinh viên quốc tế khối ngành Business.

VI. Thời gian, địa điểm nộp Đơn đăng ký xét tuyển:

2.  Thời gian: từ ngày 06/09/2023 đến ngày 06/10/2023;

3.  Địa điểm:

-   Văn phòng khoa của các khoa đang quản lý chương trình quốc tế: Kinh tế và Phát triển nông thôn; Kế toán và Quản trị kinh doanh; Nông học; Công nghệ sinh học.

-   Ban Quản lý đào tạo - Phòng 121, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (website);

- HĐHV, BGĐ (để b/c);

- Các ĐV (để p/h);

- Lưu: VT, QLĐT, VKT (3).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường