HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTC&TT

 _______________

Số: 22/TB-GDTC&TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

làm nhiệm vụ trợ giảng và hoạt động phong trào

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao. Cụ thể như sau:

- Vị trí: Trợ giảng, hoạt động phong trào.

- Số lượng: 01 người

- Địa điểm làm việc: Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

I. Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Yêu cầu chung:

a)  Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển;

c)  Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

d) Có đơn đăng ký dự tuyển;

e)  Có lý lịch rõ ràng;

f)   Có đủ sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ;

g) Không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối;

h) Có bằng Đại học trở lên, ngành/chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao;

i)   Có chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định;

j)    Có năng lực và đam mê giảng dạy và hoạt động thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

k) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: (1) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; (2) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Ưu tiên:

a) Ứng viên có bằng Thạc sĩ trở lên;

 b) Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và thể dục thể thao là một lợi thế.

II. Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện cấp Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

5. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6;

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

III. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: 

Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 15/6/2024.

1. Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

2. Chuyên viên: Đỗ Thị Hồng Nhung - Trợ lý tổ chức

Điện thoại: 0334537715.

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng Website);

- Lưu VTTT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Nguyễn Xuân Cừ