HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ

___________________

Số: 01/TB-DL&NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm giảng viên tại Khoa Du lịch và Ngoại ngữ. Cụ thể như sau:

- Vị trí: Giảng viên                               

- Số lượng: 05 người: Tiến sĩ 02, Thạc sĩ 03

- Địa điểm làm việc: Tại Khoa Du lịch  và Ngoại ngữ.

I. Yêu cầu chung:

1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

4. Có đơn đăng ký dự tuyển.

5. Có lý lịch rõ ràng.

6. Có đủ sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ

7. Quy định thêm đối với người đăng ký dự tuyển chức danh giảng viên:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) của các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học có uy tín ở các nước có nền giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phát triển có ngành/chuyên ngành Tiếng Trung Quốc, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc, đạt loại khá trở lên (tính theo điểm thi lần thứ nhất); số học phần thi lần thứ nhất không đạt yêu cầu không quá 04 học phần (trong đó không quá 02 học phần chuyên môn); môn Thực hành tiếng Trung Quốc kỳ cuối phải đạt loại khá trở lên (điểm 7 cho thang điểm 10, điểm B cho điểm thang 4) thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất).

Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đạo tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learing] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng của QS World University Rangkings hoặc The World University Rangkings thì được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Thạc sĩ (nếu khác với ngành/chuyên ngành của bằng tốt nghiệp đại học).

b) Có bằng Thạc sĩ trở lên (trong trường hợp ứng viên chưa được cấp bằng thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc hoàn thành chương trình đào tạo chờ cấp bằng), ngành/chuyên ngành tiếng Trung Quốc, Thương mại Trung Quốc (học bằng tiếng Trung Quốc và có thể giảng dạy được tiếng hán thương mại, định hướng kinh tế thương mại, tiếng hán theo định hướng du lịch – văn hoá) tại các trường đại học nêu tại mục a).

c) Có ít nhất 2 năm học bậc phổ thông trung học (PTTH) tại các trường công lập đạt loại khá trở lên, không lưu ban; hoặc có điểm thi đại học lần đầu đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh TOEFL Quốc tế từ 450 điểm trở lên hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp đại học thủ khoa.

Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới{không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xã (distant learning)} tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức xếp theo hạng nói trên, có ngành/chuyên ngành phù hợp, có số môn học đạt loại khá trở lên chiếm ít nhất 50% trong tổ số môn học, chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) tại các trường đại học công lập và có ít nhất 01 năm học bậc PTTH đạt loại khá trở lên.

d) Ngoài các quy định tại Mục 1 đến Mục 6 thì người dự tuyển có bằng tiến sĩ:

- Được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Tiến sĩ (nếu khác với văn bằng trước đó).

- Chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Tiến sĩ một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới {không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xã (distant learning)} tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển.

8. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoăch bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang châos hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áo dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy đúng ngành/chuyên ngành tại các trường đại học, trong nước và nước ngoài; Tốt nghiệp đại học đúng ngành/chuyên ngành và xếp loại giỏi; đã có bằng Tiến sĩ, hoặc đang làm nghiên cứu sinh đúng ngành/chuyên ngành tuyển dụng.

III. Mức lương/thu nhập ưu đãi theo thỏa thuận

III. Hồ sơ dự tuyển:

1/ Đơn/phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

2/ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3/ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4/ Lý lịch khoa học (theo mẫu).

5/ Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6/ 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6;

7/ Bản sao học bạ phổ thông trung học.

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: 

 Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày  31/5/2024.

1. Địa chỉ nhận hồ sơ: Khoa Du lịch và Ngoại ngữ,  Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

2. Chuyên viên: Trần Thúy Lan- Trợ lý tổ chức

- Điện thoại: 0947938566.

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng Website);

- Lưu DL&NN, TTL(03)

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Tất Thắng