BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

 Số: 21 /TB-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

-----------------------------------

  Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm giảng viên tại Khoa Chăn nuôi. Cụ thể như sau:

  - Vị trí: Giảng viên

  - Số lượng: 01 vị trí làm việc tại Bộ môn Dinh dưỡng – Thức ăn

  - Địa điểm làm việc: Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

I.      Điều kiện chung:

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về Điều kiện của người đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 1, Quy định về việc tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-HVN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

II. Điều kiện riêng:

Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng của Học viện, thì người dự tuyển:

1. Có trình độ tiến sỹ một trong các ngành/chuyên ngành sau: Chăn nuôi; Dinh dưỡng và thức ăn; Dinh dưỡng động vật; Thú y, Khoa học nông nghiệp (Làm đề tài TS về Dinh dưỡng, thức ăn)

2. Có điểm đại học môn Thức ăn chăn nuôi hoặc Dinh dưỡng động vật từ 7,5 trở lên

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu, làm dự án về thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng động vật.

Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Lý lịch khoa học;

5. Tóm tắt luận văn Tiến sỹ.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

7. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6;

8. Bản sao học bạ phổ thông trung học;

9. Bản sao sổ hộ khẩu.

          Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

 

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/3/2023.

1. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 107 Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

2. Người tiếp nhận hồ sơ: Lê Thị Thu Nhàn - Trợ lý tổ chức. Điện thoại: 043.8276.653, 0989208655..

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng Website);

- Lưu VPK.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA CHĂN NUÔI