BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số: 67 /TB-TY

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển hợp đồng làm việc tại Bệnh viện thú y - Khoa Thú y

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng Nghiên cứu viên làm việc tại Bệnh viện thú y - Khoa Thú y. Cụ thể như sau:

            - Vị trí: Nghiên cứu viên

            - Số lượng: 02 vị trí

            - Địa điểm làm việc: Bệnh viện thú y – Khoa Thú y

I. Yêu cầu chung

1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3. Có đơn đăng ký dự tuyển.

4. Có lý lịch rõ ràng.

5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

II. Yêu cầu cụ thể

  - Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Bác sĩ Thú y đạt loại khá trở lên;

  - Có kinh nghiệm khám, điều trị bệnh cho chó mèo;

  - Có kinh nghiệm sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán, xét nghiệm;

  - Có khả năng thực hiện các khoa phẫu thuật ngoại khoa độc lập.

Ưu tiên

  - Ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc;

  - Ứng viên đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Thú y;

  - Ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đã ổn định công việc gia đình, địa điểm cư trú gần với nơi làm việc.

III. Hồ sơ dự tuyển

1.   Đơn đăng ký dự tuyển.

2.   Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3.   Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4.   Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

5.   Ảnh màu: 02 ảnh 4 x 6.

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

Thời hạn nhận hồ sơ: 08/03/2023 – 24/03/2023

Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng khoa Phòng 102 – Khoa Thú y – Học viện Nông nghiệp Việt Nam -Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

CV. Trần Thị Giang - Trợ lý tổ chức - SĐT: 0989.342.500

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng Website);

- Lưu VP.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA