HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_____________________

Số: 36B/TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________

Hà Nội ngày 4 tháng 12 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (lần 2)

 Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại tờ trình số 26B/TTr-HTQT ngày 24/11/2023 về việc tuyển dụng hợp đồng lao động (lần 2) tại Ban Hợp tác Quốc tế năm 2023. Ban Hợp tác Quốc tế thông báo tuyển dụng chuyên viên làm công tác Hợp tác quốc tế (HTQT) như sau:

1.     Chỉ tiêu tuyển dụng:  01

2.     Vị trí việc làm:

-  Thực hiện/quản lý một số chương trình trao đổi với nước ngoài; Tham gia phát triển các chương trình liên kết đào tạo, thu hút sinh viên quốc tế, trao đổi cán bộ và sinh viên, thúc đẩy các hoạt động văn hoá của sinh viên quốc tế…..

-  Hỗ trợ xây dựng thực hiện và quản lý một số chương trình dự án HTQT;

-  Phụ trách việc viết tin HTQT, dịch tin hoạt động chung trên website tiếng anh và bản tin tiếng anh của Học viện;

-  Hỗ trợ đón tiếp khách quốc tế.

3.     Điều kiện dự tuyển:

-  Tốt nghiệp đại học hệ chính quy (hệ đại học, sau đại học) tại nước ngoài hoặc chương trình đào tạo quốc tế, liên kết trong nước mà ngôn ngữ chính sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh, hoặc tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế (và tương đương) loại khá trở lên, hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy trong nước từ loại khá trở lên, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tối thiểu IELTS 6.5. Có chứng chỉ tin học theo quy định.

-  Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, có khả năng phiên dich, biên dịch hoặc có từ 2 ngoại ngữ trở lên.

4.     Hồ sơ dự tuyển:

-  Đơn xin việc (viết tay)

-  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh 4x6 đóng dấu giáp lai)

-  Bản sao Giấy khai sinh;

-  Bản sao công chứng CMTND/CCCD và sổ hộ khẩu;

-  Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nôp hồ sơ)

-  Văn bằng, chứng chỉ (công chứng)

Lưu ý: Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ (hồ sơ không trả lại)

5.     Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 05/12/2023 đến hết ngày 25/12/2023.

6.     Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 228 Nhà hành chính, Ban Hợp tác Quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024- 62617543 (liên hệ trong giờ hành chính).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HTQT

 

 

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Việt Long