HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ

_______________________

Số: 03/TB-SP&NN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại khoa Du lịch và Ngoại ngữ, cụ thể như sau:

- Vị trí tuyển dụng: Giảng viên

- Số lượng: 04 người

- Vị trí làm việc:

1. Bộ môn Quản trị du lịch và lữ hành

2. Bộ môn Quản trị  khách sạn và nhà hàng

I. Yêu cầu chung

1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3. Tuổi đời dự tuyển từ 18 tuổi trở lên.

4. Có đơn đăng ký dự tuyển.

5. Có lý lịch rõ ràng.

6. Có đủ sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ

7. Không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

II. Yêu cầu riêng

A. Đối với vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Quản trị du lịch và lữ hành

Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng giảng viên của Học viện, thì người dự tuyển:

Có bằng tốt nghiệp Đạo học hệ chính quy loại khá trở lên từ các trường đại học uy tín về chuyên ngành trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Văn hóa du lịch; Thiết kế và điều hành tour; Tổ chức sự kiện trong du lịch; Nghiệp vụ lữ hành (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất, bậc đại học) đạt 7 điểm trở lên.

Có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành đào tạo: Du lịch; Văn hóa du lịch; Du lịch – Lữ hành; Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành.

Ưu tiên: Các ứng viên được đào tạo ở nước ngoài, có kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học, có công bố quốc tế hoặc từng tham gia các dự án thực tế trong chuyên ngành liên quan.

Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

B. Đối với vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng

Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng giảng viên của Học viện, thì người dự tuyển:

Có bằng tốt nghiệp Đạo học hệ chính quy loại khá trở lên từ các trường đại học uy tín về chuyên ngành trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: Quản lý kinh doanh lưu trú và ăn uống; Nghiệp vụ lễ tân và ngoại giao; Kinh doanh khách sạn và nhà hàng; Văn hóa ẩm thực (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất, bậc đại học) đạt 7 điểm trở lên.

Có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành đào tạo: Du lịch; Văn hóa du lịch Quản trị khách sạn và nhà hàng; Quản trị du lịch - nhà hàng; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Ưu tiên: Các ứng viên được đào tạo ở nước ngoài, có kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học, có công bố quốc tế hoặc từng tham gia các dự án thực tế trong chuyên ngành liên quan.

Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

III. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. Đối với người đăng ký dự tuyển chức danh giảng viên có bằng Tiến sĩ

 Ngoài các quy định tại mục I và mục III, người đăng ký dự tuyển có bằng Tiến sĩ: 

a) Được xét ngành/chuyên ngành đăng ký thi theo bằng Tiến sĩ (nếu khác với các văn bằng trước đó)

b) Chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Tiến sĩ một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới {không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)} tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức.

Ưu tiên: Ứng viên có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, có bài báo quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus: tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài.

V. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Lý lịch khoa học;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6;

7. Bản sao học bạ phổ thông trung học (có công chứng);

8. Bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng)

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2022.

1. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 204, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

2. Người nhận hồ sơ: Chuyên viên Trần Thúy Lan - Trợ lý tổ chức, điện thoại: 0947.938.566.

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng website);

- Lưu VPK; TTL.

TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tất Thắng