HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Số: 86 /TB-ĐBCL

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

­

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng lao động hợp đồng


Trung tâm Đảm bảo chất lượng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng vào vị trí Chuyên viên phụ trách công việc Đo lường và phát triển công cụ đảm bảo chất lượng, các công việc chính bao gồm:

- Thiết kế/điều chỉnh phiếu lấy ý kiến;

- Vận hành các công cụ đảm bảo chất lượng bên trong;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm giao.

·     Số lượng: 01 người

·     Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam;

- Trình độ: Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; ưu tiên tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, có kinh nghiệm về quản lý đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Thành thạo ngoại ngữ, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

·     Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin việc (đánh máy hoặc viết tay);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (không quá 6 tháng);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên (không quá 06 tháng);

- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập. Trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng;

- Bản sao công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng căn cước công dân.

·     Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

·     Địa điểm nhận hồ sơ: 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng, phòng 428 tầng 4 tòa nhà Trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

Email: ttdbcl@vnua.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu, SĐT: 0979.082.708.

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Email Tổ thư ký (đăng website);

- Lưu: ĐBCL.

GIÁM ĐỐC TT.

(Đã ký)

Trần Thị Minh Hằng