BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

Số: 894/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023”

dành cho học sinh THPT (đợt 2)

 

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có hiểu biết về ngành nghề, có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023” dành cho học sinh trung học phổ thông – đợt 2 (từ đây gọi tắt là Kỳ thi). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi

- Học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông (THPT) và tương đương;

- Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương từ năm 2018 trở lại đây. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng thi xem xét, quyết định.

2. Thời gian, cách thức đăng ký dự thi

Thí sinh đăng ký dự thi trước 17h00 ngày 20 tháng 6 năm 2023 bằng hình thức online theo một trong hai cách:

(1)   Truy cập link: https://forms.gle/5wmb5QwL7NhZeaEJ7  

(2) Quét QR Code:

leftcenterrightdel
 

3. Thời gian thi

Học viện dự kiến sẽ tổ chức Kỳ thi đợt 2 vào ngày 02 tháng 7 năm 2023 (Chủ nhật)

4. Hình thức thi

Thí sinh chuẩn bị máy tính, điện thoại có kết nối internet, 02 camera và dự thi trực tuyến qua phần mềm MS. Teams theo Quy định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

5. Nội dung, thời gian và cấu trúc của bài thi

Bài thi gồm 02 phần, tổng điểm: 100 điểm. Thời gian làm bài: 60 phút

STT

Phần thi

Hình thức thi

1

Kiến thức công nghệ (sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 10, 11, 12 của Bộ GD&ĐT)

Trắc nghiệm

2

Kiến thức về khởi nghiệp (tài liệu do Học viện cung cấp) và hiểu biết thực tế, tư duy sáng tạo của học sinh

Trắc nghiệm

 

6. Tài liệu ôn tập

- Sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 10, 11, 12.

- Tài liệu về kiến thức khởi nghiệp sáng tạo do Học viện cung cấp.

Thí sinh có thể download tài liệu theo một trong hai cách:

(1) Truy cập vào link: https://forms.gle/td68KHRHw92EaWdZA

(2) Quét QR-Code:

leftcenterrightdel
 

7. Quyền lợi của thí sinh dự thi

7.1. Được cấp giấy chứng nhận kết quả thi

7.2. Được tính điểm quy đổi và cộng với điểm kết quả học tập THPT (hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023), điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển vào Học viện

Thí sinh tham dự Kỳ thi nếu đạt từ 65 điểm trở lên sẽ được tính điểm quy đổi và cộng với điểm kết quả học tập THPT (hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023), điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển vào Học viện.

Mức điểm quy đổi như sau:

          - Thí sinh tham dự Kỳ thi đạt từ 65 điểm đến 75 điểm: được tính 1,0 điểm quy đổi

          - Thí sinh tham dự Kỳ thi đạt từ 76 điểm đến 85 điểm: được tính 1,5 điểm quy đổi

          - Thí sinh tham dự Kỳ thi đạt từ 86 điểm trở lên: được tính 2,0 điểm quy đổi

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A đăng ký xét tuyển vào Học viện theo phương thức kết hợp (tiêu chí 2). Điểm học tập lớp 11 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển của thí sinh Nguyễn Văn A: 25 điểm. Thí sinh có tham gia Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023” và đạt 90 điểm. Thí sinh Nguyễn Văn A không thuộc đối tượng được cộng điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, điểm xét tuyển vào Học viện của thí sinh Nguyễn Văn A là: 25 điểm + 2 điểm = 27 điểm (Trong đó: 25 điểm là điểm học tập lớp 11 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển; 2 điểm là điểm quy đổi từ kết quả Kỳ thi).

7.3. Được cộng điểm xét học bổng

Thí sinh tham dự Kỳ thi đạt từ 90 điểm trở lên sẽ được cộng 2,0 điểm vào điểm xét tuyển học bổng “sinh viên tài năng” (được miễn 100% học phí trong toàn khóa học nếu duy trì thành tích học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên) hoặc cộng 10 điểm xét học bổng “khởi nghiệp” của Học viện.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

SĐT: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

Website: www.vnua.edu.vn; http://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Zalo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (0961.926.639)

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy (để b/c);

- Hội đồng Học viện (để b/c);

- Lãnh đạo đơn vị (để t/h);

- Trường THPT (để ph/h);

- Lưu: VT, CTCT&CTSV, QHCC&HTSV, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường