HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

____________

Số:14/TB-TTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 10 năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 4644/QĐ-HVN ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 08 năm 2022, Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 10 năm 2022 như sau:

 

1.        Lịch thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 10 năm 2022 

 

STT

MÔN THI

TỔNG SV THI

SỐ LƯỢNG

THỜI GIAN

NGÀY THI

ĐỊA ĐIỂM

1

Ứng dụng CNTT mức cơ bản

11

11

18h-20h40

31/10/2022

THCNTT12

2

Ứng dụng CNTT mức chuyên ngành

503

45

18h-20h40

31/10/2022

THCNTT01

30

18h-20h40

31/10/2022

THCNTT06

30

18h-20h40

31/10/2022

THCNTT07

30

18h-20h40

31/10/2022

THCNTT09

36

18h-20h40

31/10/2022

P321-NHC

44

18h-20h40

01/11/2022

THCNTT01

29

18h-20h40

01/11/2022

THCNTT06

30

18h-20h40

01/11/2022

THCNTT07

30

18h-20h40

01/11/2022

THCNTT09

26

18h-20h40

01/11/2022

THCNTT12

35

18h-20h40

01/11/2022

P321-NHC

45

18h-20h40

02/11/2022

THCNTT01

30

18h-20h40

02/11/2022

THCNTT07

32

18h-20h40

02/11/2022

THCNTT09

31

18h-20h40

02/11/2022

P321-NHC

 

Danh sách dự thi theo file đính kèm.

Chú ý: Điều kiện tham gia kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học tháng 10.2022

-         Mang theo 02 giấy tờ gồm: thẻ sinh viên và CMT/CCCD

-         Không mang tài liệu, điện thoại, thiết bị điện tử vào phòng thi

2.        Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua Fanpage Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam  hoặc Hottline: 0961.174.239 (Ms.Lan).

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh GĐ A) – HVNNVN.

Website:    https://vitc.vnua.edu.vn

Facebook: https://facebook.com/vitc.vnua

Email:        vitc@vnua.edu.vn

Điện thoại: 024 666 28 620 – 0961 174 239

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

PHẠM QUANG DŨNG