BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 06/TB- HVN-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

DÀNH CHO HỌC SINH THPT HUYỆN QUẢNG HÒA, TỈNH CAO BẰNG

 

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956-12/10/2021), để thể hiện tình cảm tri ân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam với huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng, là nơi Học viện đã sơ tán trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam” dành riêng cho học sinh trung học phổ thông (THPT) huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng với nội dung cụ thể như sau:

 

1. Mục đích

- Tri ân nhân dân huyện Quảng Hòa, đặc biệt là xã Độc Lập và xã Cai Bộ đã cưu mang, đùm bọc cán bộ viên chức và sinh viên Học viện trong những năm sơ tán để kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Học viện với các trường THPT, học sinh, phụ huynh và nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng;

- Phối hợp thực hiện tốt Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền nông nghiệp xanh và bền vững.

2. Đối tượng tham gia

Học sinh khối 11 và 12 các trường THPT và tương đương ở huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

3. Nội dung và hình thức tham gia

Học sinh khối 11 và 12 THPT truy cập vào trang web của Học viện theo địa chỉ www.vnua.edu.vn/thi-tim-hieu-HVN-Quang-Hoa-Cao-Bang để trả lời các câu hỏi trực tuyến của Cuộc thi. Nội dung thông tin trả lời được bảo mật theo quy định.

4. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

Học viện dành tặng 10 giải thưởng cho học sinh lớp 11, 12 huyện Quảng Hòa, 4 giải thưởng cho học sinh lớp 11, 12 của xã Độc Lập, 4 giải thưởng cho học sinh lớp 11, 12 của xã Cai Bộ.

Các loại giải thưởng

Giá trị

(triệu đồng)

Số lượng giải thưởng cho học sinh

Xã Độc Lập

Xã Cai Bộ

Huyện Quảng Hòa

· Giải đặc biệt

5

 

 

1

· Giải Nhất

3

1

1

1

· Giải Nhì

2

1

1

2

· Giải Ba

1

1

1

3

· Giải khuyến khích

0,5

1

1

3

Tổng cộng

 

4

4

10

5. Tiêu chí xét giải thưởng

Điều kiện xét trao giải thưởng là các tiêu chí sau:

- Thí sinh là học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Độc Lập, xã Cai Bộ được trao giải thưởng riêng theo số lượng và cơ cấu trong bảng ở mục 4.  

- Thí sinh trả lời đúng tất cả các câu hỏi của Cuộc thi.

- Có kết quả dự đoán đúng nhất với sai số không quá 5%. Giải đặc biệt được trao cho thí sinh dự đoán chính xác số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi của Cuộc thi. Trong trường hợp có nhiều số dự đoán trùng nhau và lớn hơn cơ cấu giải thưởng, tiêu chí phụ là thời gian gửi phiếu trả lời sớm hơn.

6. Thời hạn tổ chức cuộc thi

- Thu nhận Phiếu trả lời: Trước 11 giờ 00 phút, ngày 02/03/2021 

- Công bố kết quả:           02/03/2021 

- Trao thưởng:                03-04/03/2021

7. Địa điểm trao thưởng

 Tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Địa điểm trao thưởng cụ thể do địa phương và các trường THPT phối hợp với Học viện bố trí.

8. Thông tin chi tiết liên hệ

          Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên,

          Phòng 101-106, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

          Địa chỉ: TT. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

          Website: www.vnua.edu.vn  

          Điện thoại: 024.6261.7578 - 024.6261.7520

                             0932.001.000 - 0961.926.639

          Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (website);

- Ban GĐHV, UBND huyện QH (b/c);

- Các ĐV, trường THPT (p/h);

- Lưu: VT, CTCT, NTT(5).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Tất Thắng