THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp học ôn thi

cho kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020, Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2020 (Tệp đính kèm  ).

Trân trọng thông báo.

Ban Quản lý đào tạo