\r\n  Kính gửi:          - Chi uỷ các Chi bộ

\r\n

\r\n - Lãnh đạo các Đơn vị

\r\n

\r\n - BCH các Công đoàn bộ phận

\r\n

\r\n - BCH các Chi đoàn sinh viên

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Trong những năm qua, với sự hợp tác giúp đỡ nhiệt tình của Chính phủ Nhật Bản, Trường ta đã có rất nhiều chương trình, dự án tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH cũng như trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho Nhà trường. Đặc biệt với sự giúp đỡ của các trường Đại học của Nhật Bản Trường ta đã và đang có nhiều CBVC và sinh viên học tập và công tác theo các chương trình đào tạo Đại học, sau Đại học của Nhật Bản.

\r\n

\r\n Trong mấy ngày gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, tất cả CBVC và sinh viên Trường ta đều biết về đại thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản. Thảm họa này xảy ra đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và của đối với nhân dân trong khu vực trên. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với tinh thần tương thân tương ái, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn và BCH Đoàn TNCS HCM Trường phát động và kêu gọi các tập thể, CBVC và sinh viên trong trường, đặc biệt là các CBVC và sinh viên đã, đang học tập công tác tại Nhật Bản quyên góp bằng tiền ủng hộ các nạn nhân do thiên tai gây ra tại khu vực trên.

\r\n

\r\n Đề nghị các cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo các đơn vị, BCH các công đoàn bộ phận, BCH các chi đoàn Sinh viên động viên CBVC và Sinh viên của đơn vị mình quyên góp ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai trên. Số tiền quyên góp được xin nộp về văn phòng Công đoàn Trường (phòng 212 nhà hành chính 4 tầng) trước ngày 26/03/2011./.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n TM ĐẢNG UỶ

\r\n

\r\n BÍ THƯ

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS.TS. Vũ Văn Liết

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n TM BAN GIÁM HIỆU

\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS.TS. Trần Đức Viên

\r\n
\r\n

\r\n TM BCH CÔNG ĐOÀN

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n ThS. Vi Văn Năng

\r\n
\r\n

\r\n TM BCH ĐOÀN TN

\r\n

\r\n BÍ THƯ

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n TS. Nguyễn Thanh Hải

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n