\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

\r\n

\r\n THÀNH PHỐ HÀ NỘI

\r\n

\r\n BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n

\r\n Số: 69/CV-HSV

\r\n

\r\n ( V/v  triển khai chiến dịch 50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên Thế giới)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n               Kính gửi :  -     Liên Chi hội các khoa

\r\n

\r\n                                   -     Ban Cán sự các lớp sinh viên

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nhằm tôn vinh giá trị các di sản thế giới tại Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở  thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do tổ chức New Open World phát động; được sự Đồng ỷ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội phát động “Chiến dịch 50 ngày bầu chọn cho Vinh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới”. Đây là một hoạt động thiết thực để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh nói riêng, hình ảnh, đất nước con người Việt Nam đến du khách và bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tinh thần yêu nước và nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

\r\n

\r\n Ban Thư ký Hội sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội đề nghị các Liên chi hội, Ban cán sự các lớp triển khai Chiến dịch đến đông đảo các sinh viên theo các hình thức sau:

\r\n

\r\n -          Thông qua website chính thức http://www.new7wonders.com

\r\n

\r\n -          Gọi điện thoại đến một trong số các số điện thoại quốc tế: +2392201055, +18697605990, +1 649 3398080, +44 758 9001290 và làm theo hướng dẫn

\r\n

\r\n -          Nhắn tin theo cú pháp: halong gửi đến 147 (mỗi tin nhắn trị giá 630 đồng – sáu trăm ba mươi đồng)

\r\n

\r\n -          Hội Sinh viên trường sẽ tiến hành hướng dẫn bình chọn trực tiếp vào ngày 27/10/2011 tại khu vực Bốn hồ trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thời gian bình chọn: từ nay đến 11h11 ngày 11/11/2011

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Hội Sinh viên- đối diện KTXA1

\r\n

\r\n Email: hoisinhvien@hua.edu.vn

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n -          Liên Chi hội, Chi hội ( th/h)

\r\n

\r\n -          Lưu VP.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n T/M BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n ( đã ký)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n NGÔ DUY ĐÔNG

\r\n