\r\n Ngày 11 tháng 02 năm 2011, Phòng Tài chính – Kế toán gửi Thông báo số 113/NNH-TCKT về việc đổi thẻ ATM hết hạn sử dụng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Gia Lâm tới các đơn vị. Phòng Tài chính- Kế toán mới thu nhận được 795 hồ sơ xin đổi lại thẻ ATM, hiện còn rất nhiều cán bộ chưa làm thủ tục để đổi lại thẻ ATM.

\r\n
\r\n

\r\n Phòng Tài chính- Kế toán yêu cầu tất cả CBCNV có thẻ ATM hết hạn sử dụng vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2011 bắt buộc phải làm thủ tục để đổi lại thẻ ATM (hạn sử dụng của thẻ được ghi trên thẻ ATM của CBCNV). 

\r\n

\r\n             Thủ tục xin đổi thẻ ATM mới gồm:

\r\n

\r\n             + Khai vào tờ khai  “ Giấy đề nghị xử lý phát sinh” có mẫu kèm theo,

\r\n

\r\n + 01 ảnh 4 x 6 cm (ghi họ và tên, số Tài khoản cá nhân vào mặt sau của ảnh)

\r\n

\r\n             + Phôtô chứng minh thư nhân dân.

\r\n

\r\n Đối với CBCNV hiện đang công tác tại nước ngoài có thể nhờ người nhà hoặc CBCNV trong đơn vị mình làm tờ kê khai (không cần nộp ảnh và phôtô CMTND) và gửi về phòng Tài chính – Kế toán, khi nào CBCNV về nước sẽ hoàn thành thủ tục còn lại với ngân hàng.

\r\n

\r\n             Các đơn vị tập hợp hồ sơ của CBCNV trong đơn vị và nộp về Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 111), liên hệ Nguyễn Thị Thùy Dung. Thời gian trả thẻ ATM mới, Phòng Tài chính – Kế toán sẽ có thông báo sau.

\r\n

\r\n             Đề nghị Trưởng các đơn vị truyền đạt và triển khai nội dung thông báo này  tới toàn thể CBCC trong đơn vị mình.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận

\r\n

\r\n - Các Đơn vị trong Trường;

\r\n

\r\n - Lưu P. TC-KT.

\r\n
\r\n

\r\n TL.  HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Ths. Ngô Văn Trạm

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n