\r\n THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

\r\n

\r\n HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2006-2011

\r\n

\r\n Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội tổ chức tại tỉnh Hải Dương

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n           Do một số khó khăn về Hội trường và các phòng họp nhỏ cho thảo luận nhóm, Nhà trường xin thông báo thay đổi lịch làm việc của Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2006-2011 tại Hải Dương như sau:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 1) Ngày 13/1/2012:

\r\n

\r\n - 7h30 - Xe đón các đại biểu tại sân GĐ Nguyễn Đăng đi đến khách sạn Nam Cường TP Hải Dương.

\r\n

\r\n - 8h30 - Tới khách sạn, đại biểu nhận phòng ở;

\r\n

\r\n - 9h00 - 11h30 Họp toàn thể đại biểu tại hội trường lớn khách sạn tổng kết công tác nhiệm kỳ.

\r\n

\r\n - 11h30 - 14h00 Nghỉ trưa, ăn cơm trưa tại khách sạn

\r\n

\r\n - 14h00 - 17h30 Chia 9 tổ để thảo luận báo cáo tổng kết và góp ý kiến phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến về đổi mới công tác tổ chức, quản lý Nhà trường.

\r\n

\r\n - 18h00 – Các đại biểu dự tiệc chiêu đãi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương  tại khách sạn.

\r\n

\r\n - Đại biểu nghỉ đêm taị khách sạn

\r\n

\r\n 2) Ngày 14/01/2012:

\r\n

\r\n - 7h00 – Đại biểu ăn sáng tại khách sạn

\r\n

\r\n - 8h00 – Đại biểu lên xe đi dâng hương đền thờ Nhà giáo Chu Văn An, thăm quan khu đền thờ Nguyễn Thị Duệ, thăm khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc; đoàn ăn cơm trưa tại nhà hàng khu vực Sao Đỏ - Chí Linh

\r\n

\r\n -  16h00 – Đại biểu lên xe trở về trường, kết thúc chuyến đi.

\r\n

\r\n Để chủ động kế hoạch xe và hợp đồng phòng ở khách sạn, đề nghị các đơn vị gửi danh sách những đại biểu do yêu cầu công việc không thể nghỉ đêm tại khách sạn và không đi thăm các khu di tích ở Chí Linh –Hải Dương về phòng HC-TH để bố trí xe đưa về trước và không thuê phòng ở khách sạn, hạn nộp DS chậm nhất là 16h00 ngày thứ 3 ngày 10/1 tại phòng HC-TH (Đ/C Hà Nam).

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                                                                      Ngày 8 tháng 1 năm 2012

\r\n

\r\n                                                                                                 Phòng HC-TH

\r\n