\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n
\r\n
\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
\r\n
\r\n

\r\n PHÒNG KHCN VÀ HTQT

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Số : 99 /TB-KH&QT

\r\n
\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n
\r\n
Hà Nội, ngày  06 tháng 02  năm 2012

\r\n
\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v  Đào tạo thạc sĩ về Chính sách Khoa học – Công nghệ

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Học viện Khoa học xã hội tuyển sinh cao học khóa 2012-2014, chuyên ngành Chính sách Khoa học và Công nghệ (mã số 60.34.70).

\r\n

\r\n 1.     Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung

\r\n

\r\n 2.     Thời gian đào tạo: 02 năm.

\r\n

\r\n 3.     Địa điểm đào tạo:

\r\n

\r\n ·         Viện Chiến lược và chính sách khoa học công nghệ, 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

\r\n

\r\n ·         Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội.

\r\n

\r\n 4.     Điều kiện dự tuyển:

\r\n

\r\n ·         Văn bằng: Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành dự thi: Khoa học quản lý, Kinh tế học, xã hội học, khoa học về chính trị, kinh daonh và quản lý. Ứng viên không có chuyên ngành phù hơp phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi;

\r\n

\r\n ·         Kinh nghiệm công tác chuyên môn: Tốt nghiệp đại học loại khá đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển hoặc có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

\r\n

\r\n ·         Có đủ sức khỏe, nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định.

\r\n

\r\n 5.     Môn dự thi: Tiếng Anh (trình độ B), triết học Mác – Lenin, khoa học quản lý.

\r\n

\r\n 6.     Hồ sơ dự tuyển: Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu), phiếu đăng ký dự thi (02 bản, theo mẫu), công văn cứ đi dự thi của thủ trưởng cơ quan đối với những người đang làm việc cho một cơ quan, sơ yếu lý lịch tự thuật, giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp, bản sao công chứng quyết định tuyển dụng /bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thâm niên công tác, bản sao công chứng các giấy tờ về đối tượng ưu tiên, cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính theo quy định (theo mẫu), 06 ảnh 4x6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên, 05 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ.

\r\n

\r\n 7.     Thời hạn nộp hồ sơ: 20/2/2012-09/3/2012.

\r\n

\r\n 8.     Ôn tập và tuyển sinh:

\r\n

\r\n ·         Địa điểm: Học viên Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội.

\r\n

\r\n ·         Thời gian: 10/3/2012-20/3/2012.

\r\n

\r\n ·         Thời gian tuyển sinh: 23 – 25/3/2012.

\r\n

\r\n 9.     Lệ phí tuyển sinh:

\r\n

\r\n ·         Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 50.000 đồng.

\r\n

\r\n ·         Lệ phí tuyển sinh: 600.000 đồng.

\r\n

\r\n 10. Thông tin tham khảowww.nistpass.gov.vn hoặc www.gass.edu.vn.

\r\n

\r\n Phòng KHCN & HTQT (HUA) trân trọng thông báo cán bộ quan tâm tham gia chương trình.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các đơn vị trong Trường;

\r\n

\r\n - Lưu KH&QT

\r\n
\r\n