\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n
\r\n
\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
\r\n
\r\n

\r\n PHÒNG KHCN VÀ HTQT

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n Số : 03 /TB-KH&QT

\r\n
\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n           Hà Nội, ngày  09 tháng 02  năm 2012

\r\n
\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v  Tuyển cố vấn, chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch

\r\n

\r\n làm việc tại Cuba năm học 2012-2013

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n           Để triển khai dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2010-2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT có kế hoạch tuyển cán bộ làm cố vấn, chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên cho dự án tại Cuba.

\r\n

\r\n Số lượng cán bộ:

\r\n
  \r\n
 • \r\n Cố vấn trưởng: 01 người
 • \r\n
 • \r\n Cố vấn kỹ thuật: 01 người
 • \r\n
 • \r\n Chuyên gia kỹ thuật nông học: 08 người
 • \r\n
 • \r\n Chuyên gia kỹ thuật cơ khí: 03 người
 • \r\n
 • \r\n Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha: 05 người.
 • \r\n
\r\n

\r\n Điều kiện dự tuyển:

\r\n
  \r\n
 • \r\n Chuyên môn: theo Phụ lục Công văn số 144/BNN-TT ngày 17/01/2012 của Bộ NN và PTNT;
 • \r\n
 • \r\n Tuổi:
 • \r\n
\r\n

\r\n + Không quá 60 đối với nam giới, 55 đối với nữ giới (cho đối tượng đang ở độ tuổi lao động);

\r\n

\r\n + Không quá 65 đối với nam giới, 60 đối với nữ giới (cho đối tượng đã nghỉ hưu). Tỷ lệ chuyên gia thuộc loại đối tượng này không quá 20% tổng số  cần tuyển.

\r\n
  \r\n
 • \r\n Đảm bảo đủ sức khỏe để làm việc tại Cuba, không mắc các bệnh nan y;
 • \r\n
 • \r\n Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian thi hành án;
 • \r\n
 • \r\n Có văn bản của cơ quan cử đi đối với cán bộ đang công tác hoặc giấy đồng ý của gia đình đối với cán bộ nghỉ hưu.
 • \r\n
\r\n

\r\n Thời gian, địa điểm làm việc:

\r\n

\r\n ·         Thời gian: cố vấn trưởng và cố vấn kỹ thuật: 12 tháng/nhiệm kỳ, chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên: tối đa 12 tháng/nhiệm kỳ. Hết nhiệm kỳ, nếu đạt kết quả tốt, có nguyện vọng và dự án còn nhu cầu sẽ được ưu tiên gia hạn nhiệm kỳ tiếp theo;

\r\n
  \r\n
 • \r\n Địa điểm: cố vấn trưởng và cố vấn kỹ thuật: Làm việc tại La Habana; chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên: làm việc tại địa phương, cơ sở triển khai dự án cùng chuyên gia.
 • \r\n
\r\n

\r\n Lương và các chế độ được hưởng:

\r\n
  \r\n
 • \r\n Lương: cố vấn trưởng: 1500 USD/tháng, cố vấn kỹ thuật: 1300 USD/tháng, chuyên gia kỹ thuật, phiên dịch viên: 1200 USD/tháng.
 • \r\n
 • \r\n Chế độ ăn, ở: Cuba hỗ trợ chỗ ở, có bếp ăn tại nơi ở.
 • \r\n
 • \r\n Chế độ đi lại: Tài trợ vé bay khứ hồi và phương tiện vận chuyển nội địa phục vụ công tác.
 • \r\n
 • \r\n Chế độ bảo hiểm y tế: Tài trợ phí BHYT theo quy định pháp luật VN; tại Cuba: khám, chữa bệnh theo quy định của Cuba.
 • \r\n
\r\n

\r\n Nhiệm vụ: theo Phụ lục Công văn số 144/BNN-TT ngày 17/01/2012 của Bộ NN và PTNT.

\r\n

\r\n Hồ sơ dự tuyển:

\r\n
  \r\n
 • \r\n Đơn dự tuyển;
 • \r\n
 • \r\n Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý đối với cán bộ còn công tác hoặc xác nhận của địa phương đối với cán bộ đã nghỉ hưu.
 • \r\n
 • \r\n Giấy khám sức khỏe từ tuyến huyện/tương đương trở lên;
 • \r\n
 • \r\n Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn,
 • \r\n
 • \r\n Văn bản đề cử của cơ quan đối với người đang công tác hoặc giấy đồng ý của gia đình đối với người nghỉ hưu.
 • \r\n
 • \r\n Địa chỉ và điện thoại liên hệ.
 • \r\n
\r\n

\r\n Thời hạn dự tuyển: 24/02/2012 (Trường lập danh sách chính thức và hồ sơ cán bộ chuyển Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 29/02/2012).

\r\n

\r\n Thông tin tham khảo:

\r\n

\r\n ·         Ông Đỗ Khắc Ngữ, Phó giám đốc Ban quản lý dự án: tel: 0437345413, DĐ: 0913321669, email:ngdk.mard@gmail.com.

\r\n
  \r\n
 • \r\n Bà Đoàn Thị Thu Cúc, cán bộ Văn phòng dự án: tel: 043 7282915, DĐ: 0918199475, email:thucuc.doan@yahoo.com.
 • \r\n
\r\n

\r\n Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo các đơn vị đề cử cán bộ quan tâm tham gia dự tuyển.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                    

\r\n

\r\n - Các đơn vị trong Trường;                                                                                                      

\r\n

\r\n - Lưu KH&QT

\r\n