HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

____________________

Số: 1644/TB-HVN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023

                                                 

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2023

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo thông tin trúng tuyển đợt bổ sung và kế hoạch nhập học như sau:

I.   Thông tin trúng tuyển

1.   Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023  (tra cứu tại đây)

2.   Thí sinh có thể tải Giấy báo Trúng tuyển và Nhập học (bản online) tại địa chỉ : daotao.vnua.edu.vn/xettuyen (chỉ cần nhập số CCCD và không cần mật khẩu). Giấy báo Trúng tuyển và Nhập học (bản chính) thí sinh được cấp tại địa điểm nhập học.

II. Nhập học

1. Thời gian và địa điểm nhập học:.

- Ngày 13/9/2023 (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h00) tại Tầng 1, Giảng đường Nguyễn Đăng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

- Ngày 14 - 15/9/2023 (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h00) tại Ban Quản lý đào tạo – Phòng 121, Nhà Hành chính và các đơn vị liên quan.

2. Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

(1) Lý lịch Học sinh - Sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương (02 bản chính);

(2) Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng);

(3) Căn cước công dân (02 bản sao công chứng);

(4) Ảnh chụp chân dung cỡ 4x6 cm (không quá 6 tháng) (02 ảnh)

(5) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo quy định (nếu có);

(6) Thẻ bảo hiểm y tế đang còn hạn sử dụng (01 bản sao);

(7) Giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có);

(8) Sổ Đoàn viên (bản chính);

(9) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự huyện (quận, thị xã, TP) cấp; Giấy giới thiệu di chuyển Nghĩa vụ Quân sự; giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH Quân sự xã (phường, thị trấn) nơi đăng kí hộ khẩu thường trú cấp (đối với nam).

(10) Tạm thu học phí và các loại phí nhập học là 9.500.000đ/sinh viên; trong đó: Lệ phí nhập học: 335.000đ/sinh viên; Phí duy trì tài khoản (thu hộ ngân hàng): 50.000đ/sinh viên; Bảo hiểm y tế sinh viên bắt buộc: 851.000đ/sinh viên/15 tháng (Tính từ ngày 01/10/2023 đến 31/12/2024); Tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024: 8.264.000 đ/sinh viên (Học viện sẽ thông báo chính thức số tiền học phí phải nộp của học kỳ 1 sau khi nhập học 2 tháng).

Học viện thực hiện thu tiền nhập học (9.500.000 đồng/sinh viên) trước 17h ngày 13/9/2023 bằng 02 hình thức: Tiền mặt (nộp trực tiếp tại địa điểm nhập học) hoặc chuyển khoản với Thông tin chuyển khoản như sau:

·        Người thụ hưởng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

·        Số tài khoản: 129 000 048 235 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh Chương Dương.

·        Nội dung: Số giấy báo - Họ tên thí sinh

                    Ví dụ: 4HB1-Nguyen Van A

Học viện sẽ gửi thông tin xác nhận nộp tiền đến thí sinh trong vòng 24h. Trường hợp thí sinh không nhận được thông tin xác nhận nộp tiền của Học viện vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển sinh của Học viện theo số điện thoại: 0961926639/ 024.6261.7578.

Anh/chị sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện sau khi nhập học thành công và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ sau khi khám tại Trạm y tế Học viện.

Sau khi nhập học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam không trả lại các khoản phí đã thu nếu sinh viên xin thôi học.        

Ghi chú: Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

 Chi tiết liên hệ ĐT: 0961.926.939 – 024.6261.7578 – 0961.926.639 – 024.6261.7520.

Website:  https://tuyensinh.vnua.edu.vn/ 

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Zalo: 0961926639

 

Nơi nhận :

- Thí sinh (website);

- Lưu QLĐT, VT, NPD (3)

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 GS.TS. Phạm Văn Cường