\r\n  

\r\n

\r\n Năm 2012, Việt Nam và Áo tổ chức trọng thể 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, trong dịp này có nhiều hoạt động được tổ chức, và một trong những hoạt động quan trọng là mảng hợp tác giữa các trường đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng các trường trong Asea-Uninet tổ chức Triển lãm và tọa đàm về phát triển hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học Việt Nam và Áo:

\r\n

\r\n - Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 5/2012

\r\n

\r\n - Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

\r\n

\r\n - Nội dung: Tọa đàm, trao đổi kết hợp triển lãm thành tựu hợp tác

\r\n

\r\n Để chuẩn bị tốt cho buổi triển lãm, tọa đàm, đề nghị các đơn vị liên quan tổng hợp  kết quả về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học gửi về Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội trước ngày 27/3/2012.

\r\n

\r\n Phòng KH&CN