\r\n   Việt Nam là đất nước nông nghiệp với gần 70% dân số hiện nay sinh sống ở nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2009 đạt 346.786 tỷ đồng, chiếm 20,91% trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân (sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp 17,19%; thuỷ sản đạt 3,72%), xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản năm 2010 tăng mạnh so với năm 2006. Các hoạt động của ngành đã góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân, xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương.

\r\n

\r\n Cùng với sự phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến môi trường. Việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng kỹ thuật đã gây nhiều độc hại trong môi trường đất và môi trường nước; các khu vực chăn nuôi tập trung và làng nghề sản xuất chưa có hệ thống thu gom và xử lý chất thải; việc khai thác nguồn lợi thủy sản và phát triển nuôi trồng thủy sản chưa hợp lý đã ngày càng làm cạn kiệt nguồn lợi và dẫn đến ô nhiễm môi trường, ...  Mặt khác, các vấn đề môi trường cũng tác động không nhỏ đến sản xuất nông, lâm và ngư. Diễn biến thời tiết phức tạp, hạn hán, bão, lũ lụt, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, sâu bệnh trên cây trồng phát sinh ở diện rộng; nhiều vùng sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường.

\r\n

\r\n Với mong muốn tăng cường hợp tác nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Hội thảo “Vấn đề môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận các thông tin mới phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường ngày càng  hiệu quả hơn.

\r\n

\r\n Thời gian: 02 ngày,  17-18 tháng 6 năm 2011;

\r\n

\r\n Địa điểm: Phòng Hội thảo – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội,

\r\n

\r\n                 Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

\r\n

\r\n Chủ đề tập trung của Hội thảo:

\r\n

\r\n - Vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp;

\r\n

\r\n - Vấn đề môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản;

\r\n

\r\n - Vấn đề môi trường ở các làng nghề;

\r\n

\r\n - Đánh giá tác động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đến môi trường ở Việt Nam và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

\r\n

\r\n - Chiến lược quản lý và phát triển  bền vững môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn;

\r\n

\r\n Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cơ quan, các nhà khoa học tham gia viết báo cáo khoa học, tham luận các vấn đề liên quan đến các chủ đề của Hội thảo (có mẫu đăng ký viết báo cáo, bài tham luận đính kèm).

\r\n

\r\n Các báo cáo khoa học sẽ được lựa chọn đăng trên kỷ yếu hội thảo. Sự tham gia của Quý cơ quan và các nhà khoa học sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo

\r\n

\r\n Các đăng ký viết báo cáo, tham luận và đăng ký tham dự hội thảo gửi về Trường trước ngày 21/4/2011.

\r\n

\r\n Để kịp biên tập và in kỷ yếu, các báo cáo khoa học, bài tham luận toàn văn xin gửi file về Trường trước ngày 1/6/2011, theo Email: raico@hua.edu.vnvà tttphuong@hua.edu.vn.

\r\n

\r\n  Giấy mời đại biểu sẽ được gửi trước ngày khai mạc Hội thảo 1 tuần. 

\r\n

\r\n  Kinh phí đi lại, ăn ở do các đại biểu tự chi trả.

\r\n

\r\n Các thông tin chi tiết về Hội thảo, bài tham luận, đăng ký tham dự hội thảo xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 21/4/2011:

\r\n

\r\n Phòng Khoa học Công nghệ và HTQT,

\r\n

\r\n Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

\r\n

\r\n Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

\r\n

\r\n Số ĐT: 04 62617543

\r\n

\r\n Fax:      043.8276554

\r\n

\r\n E-mail: tttphuong@hua.edu.vn và raico@hua.edu.vn

\r\n

\r\n Người liên hệ: Trần Thị Thanh Phương và Dương Thị Minh Phượng

\r\n

\r\n Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo./.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu KH&QT;

\r\n

\r\n - Lưu VTHC.

\r\n
\r\n

\r\n HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS. TS. Trần Đức Viên

\r\n
\r\n