HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 16/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

 

Thông báo

Nộp hồ sơ học bổng Chính phủ Úc niên khóa 2025

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận được thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình học bổng năm 2025 của Chính phủ Úc đối với bậc học Thạc sỹ cho các ứng cử viên thuộc cơ quan trung ương, các trường/cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học và các viện nghiên cứu Việt Nam. Người nhận học bổng sẽ được tài trợ toàn bộ học phí, vé máy bay, bảo hiểm y tế, sinh hoạt phí, đào tạo tiếng Anh tiền du học và hỗ trợ học tập. Thông tin về học bổng như sau:

1.      Các lĩnh vực học tập được ưu tiên gồm:

- Nông-lâm-ngư nghiệp (kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp/nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn);

- Bình đẳng giới;

- Quản trị và phát triển kinh tế (quản lý chính sách công, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kinh tế);

- Chuyển đổi số (an ninh mạng, kinh doanh và sáng tạo số, truyền thông số);

- Môi trường, Biến đổi khí hậu, Năng lượng (nghiên cứu môi trường bao gồm nước, tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng và giao thông, giải pháp và sáng tạo năng lượng bền vững/tái tạo, du lịch bền vững.

2.      Các tiêu chí mà các ứng cử viên phải đáp ứng như sau:

- Có bằng đại học chính quy; điểm trung bình đại học 6.5;

- Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam tính đến ngày 30/4/2024.

- Điểm IELTS từ 5.0 đối với ứng cử viên; hoặc TOEFL iBT35 hoặc PTE học thuật 29. Các ứng cử viên được tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam nếu chưa đạt tối thiểu điểm IELTS 6.5. Không yêu cầu nộp bằng tiếng Anh tại thời điểm nộp đơn xin học bổng.

- Không xin học bằng thạc sỹ thứ hai

Đơn xin học bổng và tài liệu kèm theo nộp trực tuyến trước ngày 30/4/2024 tại: https://www.oasis.dfat.gov.au/            

Để biết chi tiết thông tin về học bổng, đề nghị truy cập: http://www.australiaawardsvietnam.org

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo tới các cán bộ và sinh viên, học viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

- File đính kèm: thong-tin-chi-tiet-hoc-bong-cp-uc-2025.pdf

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Tổ thư ký (đăng trên website);

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên