\r\n  Kính gửi:   Các lớp sinh viên hệ chính quy, liên thông, cao đẳng

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng CTCT và CTSV đã tổ chức phát  quà Tết cho sinh viên, học viên cao học trong toàn trường.

\r\n

\r\n Cùng với phát quà bằng hiện vật, phòng CTCT và CTSV phát quà bằng tiền mặt cho sinh viên các lớp hệ chính quy, liên thông, cao đẳng, cụ thể như sau:

\r\n

\r\n 1. Phát trong ngày 18/01/2011 gồm các khoa: Nông học; Cơ điện; Chăn nuôi và NTTS; Tài nguyên và Môi trường; Công nghệ sinh học; sư phạm và ngoại ngữ

\r\n

\r\n 2. Phát trong ngày 19/01/2011 gồm các khoa: Kinh tế và PTNT, Thú y; Công nghệ thực phẩm; Kế toán và QTKD; Lý luận chính trị và xã hội; Công nghệ thông tin.

\r\n

\r\n * Thời gian:          - Buổi sáng: Từ 8h 00 đến 11 giờ

\r\n

\r\n                            - Buổi chiều: Từ 1h 30 đến 16h 30

\r\n

\r\n * Địa điểm: Phòng CTCT&CTSV (Phòng 102) gặp cô Thu Hằng.

\r\n

\r\n Đề nghị Ban cán sự các lớp khi đến nhận quà cần mang theo Thẻ sinh viên; Chứng minh thư nhân dân.

\r\n