HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

_____________________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

                                                                                    

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SỚM ĐỢT 2 NĂM 2024

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển sớm đợt 2 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) xét tuyển sớm đợt 2 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ) (thí sinh tra cứu tại đây).

Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ ngày 18/7 – 30/07/2024).

Sinh viên luôn là trung tâm của tất cả các hoạt động trong Học viện. Với mục tiêu giúp sinh viên phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và thái độ, Học viện chú trọng và dành nhiều chương trình ưu tiên đến hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động câu lạc bộ cho sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên K69. Các em nhanh tay quét mã QR đăng ký để tham gia.

leftcenterrightdel
 

2. Thông tin liên hệ:

               Điện thoại: 0961.926.939/ 0961.926.639/ 024.6261.7578.  

Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

 

Nơi nhận :

- Thí sinh (website);

- Lưu QLĐT, VT, NPD (3)

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 GS.TS. Phạm Văn Cường