\r\n  Kính gửi:     - Trưởng các đơn vị

\r\n

\r\n - BCS các lớp sinh viên, các lớp cao học

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Theo kế hoạch công tác, Nhà trường tổ chức buổi đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên, học viên cao học.

\r\n

\r\n Nội dung: Tiếp nhận ý kiến phản ánh và trả lời sinh viên, học viên cao học về việc đáp ứng các điều kiện học tập, sinh hoạt, NCKH…

\r\n

\r\n Thành phần:

\r\n

\r\n - Nhà trường: Đảng uỷ; Ban Giám hiệu; Viện Đào tạo Sau Đại học; Ban chủ nhiệm các Khoa; các đơn vị: CTCT và CTSV; Đào tạo Đại học; Tài chính Kế toán; Hành chính - Tổng hợp; Quản trị - Thiết bị; Khảo thí và đảm bảo chất lượng; KHCN và HTQT; Bảo vệ; Y tế; TT Thông tin Thư viện; TT Dịch vụ trường học; TT Thể thao – văn hoá;  Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,  Ban Thư ký Hội sinh viên.

\r\n

\r\n - Sinh viên: BCS các lớp sinh viên, lớp cao học, Bí thư chi đoàn, LCĐ.

\r\n

\r\n Thời gian       19h00’ thứ 2, ngày 21 tháng 03 năm 2011

\r\n

\r\n Địa điểm:         Hội trường 207 – Giảng đường trung tâm.

\r\n

\r\n Ban Giám hiệu đề nghị BCN các Khoa, trợ lý phụ trách sinh viên của khoa, đại diện các đơn vị trên đến dự và trực tiếp tham gia đối thoại. Đề nghị BCN các Khoa đôn đốc Ban cán sự các lớp sinh viên, các lớp cao học tham dự buổi đối thoại đông đủ và đúng giờ.

\r\n

\r\n                                                                                                

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n KT. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS. TS Vũ Văn Liết

\r\n
\r\n