THÔNG BÁO 

 V/v Mời tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật 2022 (ITEC Day 2022) 

 Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức Lễ kỷ niệm ITEC Day 2022: 

Thời gian: 17h00 ngày 15/9/2022. 

Địa điểm: Khách sạn 5 sao tại Hà Nội (sẽ thông báo địa chỉ sau). 

Đại biểu: 

- Lãnh đạo Học viện; 

- Cán bộ Học viện đã tham gia các khóa đào tạo tại các cơ sở nghiên cứu của Ấn Độ trong khuôn khổ Chương trình ITEC. 

Liên hệ đăng ký đại biểu: Chị Trịnh Thị Tuyết, cán bộ Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội (tel: 024.38244990, email: scholarships.hanoi@mea.gov.in).

Kèm theo Thông báo: 

- Thư mời tham dự Lễ kỷ niệm ITEC Day 2022

- Chương trình Lễ kỷ niệm ITEC Day 2022

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện quan tâm đăng ký tham gia.