HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

______________

Số:03/TB-TTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Vv Lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện

đợt Tháng 08 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 4054/QĐ-HVN ngày 18 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 08 năm 2021, Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 08 năm 2021 như sau:

1.   Lịch thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 08 năm 2021

STT

MÔN THI

TỔNG

SỐ LƯỢNG

THỜI GIAN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Ứng dụng CNTT mức cơ bản

295

49

18h-20h40

25/08/2021

MS.Teams

50

18h-20h40

25/08/2021

MS.Teams

49

18h-20h40

25/08/2021

MS.Teams

49

18h-20h40

25/08/2021

MS.Teams

49

18h-20h40

25/08/2021

MS.Teams

49

18h-20h40

26/08/2021

MS.Teams

2

Ứng dụng CNTT mức chuyên ngành

1151

48

18h-20h40

26/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

26/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

26/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

26/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

27/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

27/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

27/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

27/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

27/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

28/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

28/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

28/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

28/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

28/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

29/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

29/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

29/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

29/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

29/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

30/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

30/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

30/08/2021

MS.Teams

48

18h-20h40

30/08/2021

MS.Teams

47

18h-20h40

30/08/2021

MS.Teams

 

Danh sách dự thi theo file đính kèm .

Chú ý:

- Để đảm bảo quá trình thi được thuận lợi đề nghị các em cài phần mềm MS teams trên máy tính hoặc đăng nhập Ms Team trên website, vào đúng giờ, khi ngồi thi mang theo thẻ SV hoặc chứng minh thư, chuẩn bị máy tính kết nối mạng khi làm bài kiểm tra. Sinh viên không có một trong các giấy tờ trên hoặc đến chậm quá 15 phút sau khi tính thời gian thi sẽ không được dự thi và không được đổi sang các buổi thi tiếp theo.

- Học viên có trách nhiệm đảm bảo nguồn điện và internet thông suốt trong quá trình thi. Nếu có vấn đề xảy ra Trung tâm không chịu trách nhiệm về kết quả của kỳ thi.

2.  Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách dự thi sinh viên liên hệ qua Facebook Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam  hoặc Hottline: 0388.312.226 (Ms.Trang)/ 0961.174.239 (Ms.Lan) trước 17h00 ngày 22/05/2021.

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh GĐ A) – HVNNVN.

Website:    https://vitc.vnua.edu.vn

Facebook: https://facebook.com/vitc.vnua

 

KT. GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

LÊ NGỌC HƯỚNG