BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 20 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Khóa học trực tuyến về Nông nghiệp của Viện Công nghệ Bandung (Indonesia)

Ban Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo Khóa học Trực tuyến Quốc tế về Nông nghiệp "International Virtual Course in Agriculture (IVC-Agri)" dành cho sinh viên quốc tế được tổ chức bởi Trường Khoa học Đời sống và Công nghệ, Viện Công nghệ Bandung (ITB), Indonesia phối hợp với trường Đại học Kyoto, Nhật Bản.

Khóa học Trực tuyến Quốc tế về Nông nghiệp với chủ đề “Nông nghiệp Indonesia: Trí tuệ địa phương, Khoa học và Công nghệ” tương đương với 2 tín chỉ, được tổ chức hoàn toàn miễn phí trên nền tảng Zoom từ ngày 2 – 13 tháng 8 năm 2021, thời gian cụ thể như sau:

Buổi sáng: 9.00 – 10.30 (GMT +7)

Buổi chiều: 13.00 – 14.30  (GMT +7)

Đối tượng tham gia:

-          Sinh viên đại học hoặc Học viên sau đại học

Chủ đề thảo luận của khóa học bao gồm:

-          Tổng quan về Kinh doanh nông nghiệp Indonesia

-          Canh tác tổng hợp

-          Công nghệ Sinh học Cải tiến Cây trồng

-          Hệ thống tự động hóa và Robot cho nông nghiệp

Và nhiều chủ đề khác

Cách thức đăng ký:

-          Đăng ký tại:  s.id/ivc-agri-pre-registration

-          Hạn đăng ký: 09/7/2021

Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần), ứng viên liên hệ trực tiếp với cán bộ của Đại sứ quán Indonesia Bà Lê Anh Thư (Email: anhthulezzz@gmail.com).

Khi đăng ký tham gia, ứng viên gửi hồ sơ đến địa chỉ được hướng dẫn, đồng thời cc đến ban HTQT (Cán bộ phụ trách: CV Bùi Thu Thủy ĐT: 024. 62671549, email: btthuy@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo./.

Nơi nhận;

- Tổ thư ký (để đăng tb);

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

leftcenterrightdel