\r\n  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả phúc tra bài thi các môn Giải tích, Giải tích 1, Toán cao cấp và Đại số tuyến tính như sau:

\r\n\r\n