HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 42/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng quốc tế của EAS Việt Nam

 

EAS Việt Nam gồm 12 đơn vị nghiên cứu, tư vấn, đào tạo lãnh đạo cấp cao và triển khai một dự án giáo dục đại học. Các hoạt động chính của EAS Việt Nam về lĩnh vực lãnh đạo, quản trị, nhân lực cấp cao quốc tế theo chuẩn độc quyền EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu. EAS Việt Nam có hệ thống học bổng (http://scholarships.easvietnam.edu.vn/vi) gồm 06 hạng mục dành cho công dân Việt Nam và nước ngoài như học bổng Lãnh đạo toàn cầu (GLS), học bổng Thực hành – thực tập (IIS), học bổng Chủ tịch (ICS), học bổng Phát triển tài năng trẻ (YLP), học bổng Chính sách – quản trị quốc tế (IPS) và học bổng Nhân sự đa nhiệm toàn cầu (IMC).

EAS Việt Nam thông báo cấp các học bổng quốc tế (không được quy đổi ra tiền mặt) dành riêng cho sinh viên Việt Nam, bao gồm IIS (3200USD/suất), ICS (6500USD/suất), YLP (6500USD/suất), IMC (3200USD/suất).

Đối tượng dự tuyển:

- Sinh viên đang học đại học, cao đẳng tại Việt Nam;

- Độ tuổi từ 18 đến 25 tính đến ngày xét tuyển (hệ vừa học vừa làm không quá 27 tuổi);

- Có thái độ tích cực và nghiêm túc (không xét kết quả học tập, năng lực ngoại ngữ tốt là một ưu thế);

Số lượng học bổng: 150 suất.

Vị trí dự tuyển:

1.

Thực tập sinh nhân sự

8.

Thực tập sinh kế toán – kiểm toán

2.

Thực tập sinh kinh doanh

9.

Thực tập sinh truyền thông

3.

Thực tập sinh marketing

10.

Thực tập sinh Phòng Đối ngoại

4.

Thực tập sinh dự án

11.

Thực tập sinh Khối Âu – Mỹ

5.

Thực tập sinh chăm sóc khách hàng

12.

Thực tập sinh Khối Đông Bắc Á

6.

Thực tâp sinh pháp chế

13.

Thực tập sinh Phòng Đào tạo

7.

Thực tập sinh quản lý

14.

Thực tập sinh Trợ lý Giám đốc

Hồ sơ dự tuyển:

1. Thư trình bày nguyện vọng (200 từ);

2. Xác nhận của Học viện về thái độ học tập và rèn luyện 06 tháng gần nhất;

3. Sơ yếu lý lịch tự khai (ứng viên chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin);

4. Bản chụp thẻ sinh viên và CMTND/CCCD;

5. Ảnh thẻ 4*6 file ảnh (ảnh chụp rõ mặt, hở hai tai, tỉ lệ khuôn mặt chiếm 75% diện tích ảnh).

Thời hạn dự tuyển: Ngày 20/9/2020.

Liên hệ và nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ (file pdf) đến Văn phòng Học bổng EAS Việt Nam (tầng 5, số 419 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 024 66569157/0944408725) và Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm dự tuyển./.

File đính kèm

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Nguyễn Việt Long