HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 06/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng MEXT đào tạo sau đại học tại ĐH Kyoto – Nhật Bản

      Trường Đào tạo sau đại học về nông nghiệp, Đại học Kyoto – Nhật Bản thông báo tuyển sinh học bổng MEXT 2023.

Các ngành đào tạo: Agronomy and Horticultural Science, Forest and Biomaterials Science, Applied Life Sciences, Applied Biosciences, Environmental Science and Technology, Natural Resource Economics, Food Science and Biotechnology.

Số lượng học bổng: Thạc sĩ: 03, Tiến sĩ: 05. Học bổng bao gồm: học phí, vé máy bay khứ hồi, sinh hoạt phí hàng tháng (bậc thạc sĩ: 144.000 yên, bậc tiến sĩ: 145.000 yên).

Thời gian đào tạo: Thạc sĩ: 02 năm, Tiến sĩ: 03 năm.

Tiêu chuẩn dự tuyển: i) Độ tuổi dưới 35, ii) GPA 2.30/3.00 (tương đương GPA 3.067/4.00), iii) tiếng Anh/Nhật tốt (chứng chỉ quốc tế TOEFL, TOEIC, IELTS, CEFR, JLPT), iv) nhập cảnh Nhật Bản để nhận học bổng và học tập, v) liên hệ giáo sư hướng dẫn trước khi dự tuyển.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 03/3/2023.

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Ms. Ohara (YURI OHARA )

Thông tin tuyển sinh và hồ sơ dự tuyển: Ứng viên tham khảo tài liệu kèm theo Thông báo này hoặc website chương trình tại Special Course in Agricultural Sciences | Faculty/Graduate School of Agriculture, Kyoto University (kyoto-u.ac.jp).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long