HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 01/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng GKS trao đổi sinh viên kỳ Xuân 2024

tại ĐHQG Gyeongsang, Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Gyeongsang (GNU), Hàn Quốc thông báo dự tuyển học bổng Hàn Quốc toàn cầu (GKS) tham gia Chương trình trao đổi sinh viên kỳ Xuân năm 2024 tại GNU, Hàn Quốc.

Số lượng: 08 suất học bổng cho các trường đại học đối tác của GNU (học bổng trị giá 630.000 won/tháng và vé máy bay khứ hồi).

Thời gian trao đổi: Tháng 3-6/2024 (04 tháng).

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Sinh viên bậc đại học hệ chính quy, năm thứ hai trở đi thuộc trường có ký kết thỏa thuận hợp tác với GNU;

- Sinh viên hiện tại không học tập tại Hàn Quốc;

- Điểm tích lũy bậc đại học đạt từ 80% trên thang điểm 100;

- Sinh viên chưa từng được nhận học bổng của Chính phủ Hàn Quốc;

- Sinh viên không đồng thời mang quốc tịch Hàn Quốc;

- Sinh viên không dự tuyển học bổng này ở hai trường đại học của Hàn Quốc;

- Sinh viên chấp nhận hoàn thành ít nhất 01 học phần bắt buộc liên quan đến Hàn Quốc (02 tín chỉ trở lên) trong thời gian trao đổi.

Tiêu chí tuyển chọn: Tổng điểm: 100

- Kết quả học tập (chuyên môn, ngoại ngữ, các kết quả liên quan đến học tập): 60 điểm;

- Kết quả hoạt động ngoại khóa (vai trò cầu nối, khả năng đóng góp cho xã hội giữa hai quốc gia, tiềm năng phát triển, một số phẩm chất tốt thể hiện qua hồ sơ dự tuyển): 40 điểm;

- Điểm thưởng: tối đa 15 điểm (năng lực tiếng Hàn, con em người trực tiếp tham gia chiến tranh Hàn Quốc).

Thông tin tham khảo và dự tuyển: Tài liệu chi tiết của các chương trình kèm theo Thông báo này.

Thời hạn đề cử: Hồ sơ dự tuyển bản scan gửi sang Hàn Quốc muộn nhất ngày 12/01/2024.

 

Hồ sơ dự tuyển: Sinh viên tham khảo mẫu và tài liệu hướng dẫn dự tuyển gửi kèm.

1) Thư ngỏ cá nhân/Personal Statement;

2) Kế hoạch học tập/Study Plan;

3) Thư giới thiệu/Recommendation Letter;

4) Hồ sơ dự tuyển/Application Documents;

5) Thư của ứng viên GKS/GKS Applicant Letter;

6)       Đánh giá tình trạng sức khỏe cá nhân/Personal Medical Assessment;

7) Giấy báo nhập học/Certificate of Enrollment;

8) Chứng nhận quốc tịch/Nationality Confirmation Certificate;

9) Kết quả học tập tích lũy tính đến thời điểm nộp hồ sơ (sinh viên liên hệ Ban Quản lý đào tạo cấp bảng điểm bằng tiếng Anh);

10)    Các tài liệu khác chứng minh phù hợp tiêu chí tuyển chọn:

- Bản sao chứng chỉ tiếng Anh/Hàn chính thức còn giá trị sử dụng đã được công chứng (ưu tiên sinh viên có chứng chỉ quốc tế);

- Minh chứng về kết quả hoạt động liên quan đến học tập, hoạt động ngoại khóa;

- Minh chứng về các nội dung liên quan đến điểm thưởng.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham gia Chương trình. Hồ sơ dự tuyển (bản gốc và 01 bản scan) gửi về Ban HTQT (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, Nhà Hành chính, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) chậm nhất ngày 10/01/2024 để Học viện: 1) lựa chọn, đề cử 01 ứng viên phù hợp nhất; 2) hoàn thiện thư đề cử của Học viện (thông qua Ban HTQT) gửi phía bạn./.   

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Lê Thị Bích Liên