THÔNG BÁO

V/v Học bổng GKS đào tạo sau đại học tại ĐHQG Gyeongsang - Hàn Quốc

      Đại học quốc gia (ĐHQG) Gyeongsang – Hàn Quốc thông báo chương trình Học bổng toàn cầu của Chính phủ Hàn Quốc (Global Korea Scholarship) đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc.

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Cha mẹ ứng viên không mang quốc tịch Hàn Quốc. Trong trường hợp đã từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc cần xuất trình các tài liệu chứng minh. Các trường hợp chuyển đổi sang quốc tịch Hàn Quốc trong quá trình dự tuyển đều bị loại;

- Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo đối với bậc học ứng viên dự tuyển;

- Ứng viên tốt nghiệp bậc học hiện tại muộn nhất ngày 31/7/2024 và phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp;

- Kết quả học tập tích lũy đạt ít nhất 2.64/4.00;

- Dưới 40 tuổi (sinh sau ngày 01/9/1984). Đối tượng là giảng viên của quốc gia thụ hưởng vốn ODA không quá 45 tuổi (sinh sau ngày 01/9/1979);

- Đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần tốt;

- Chưa từng tốt nghiệp THPT, đại học hoặc sau đại học tại Hàn Quốc, bao gồm cả đào tạo trực tuyến hoặc trường học quốc tế;

- Chưa từng nhận học bổng đào tạo cấp bằng của Chính phủ Hàn Quốc;

- Đã từng trúng tuyển học bổng GKS đào tạo cấp bằng nhưng rút khỏi chương trình trong vòng 03 năm gần đây hoặc bị loại trước khi nhập học không được dự tuyển

- Chỉ lựa chọn dự tuyển 01 chương trình đào tạo trong số chương trình General, R-GKS, International Reconstruction Talent, Global Network, R&D and Research program thuộc 01 kênh dự tuyển (hoặc Đại sứ quán Hàn Quốc tại các quốc gia hoặc Trường đại học ở Hàn Quốc)

- Các tiêu chuẩn cụ thể khác tùy theo từng chương trình và trường đại học ở Hàn Quốc ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển.

Tài liệu hướng dẫn dự tuyển: Kèm theo Thông báo này:

1.gnu-2024-gks-g-application-guidelines.zip;

2.gnu-overview-available-department.zip;

Thời hạn dự tuyển: Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 01/4/2024.

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Sohee Kim (Ms.), International Program Administrator

Office of International & External Cooperation, Gyeongsang National University, 501, Jinju-daero, Jinju, Gyeongnam, 52828, South Korea, ĐT: +82-55-772-0274, email: sound@gnu.ac.kr.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm tham gia.