HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 09/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng FGLP đào tạo thạc sĩ tại ĐHQG Gyeongsang – Hàn Quốc

Đại học quốc gia Gyeongsang (Gyeongsang National University – GNU) thông báo cấp học bổng FGLP đào tạo thạc sĩ năm 2023. Học viên tốt nghiệp cao học có cơ hội học tiếp bậc Tiến sĩ hoặc lập nghiệp tại Hàn Quốc.

Ngành/chuyên ngành đào tạo: Applied Life Science (Applied Life Science), Pharmacy (Pharmacological Sciences), Convergence Medical Science (Convergence Medical Science), Mechanical and Aerospace Engineering (Mechanical Design), AI Convergence Engineering (AI Convergence Engineering), Materials Engineering and Convergence Technology (Materials Engineering and Convergence Technology), và Biosystems Engineering (Biosystems Engineering).

Số lượng học bổng: 02 (cho Việt Nam).

Trị giá học bổng: 18,000,000KRW/năm học (~13,500US$).

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học muộn nhất tháng 8/2023. Các bậc giáo dục phổ thông và đại học tương đương với Hàn Quốc hoặc phù hợp với luật pháp của Hàn Quốc;

- Có bố mẹ đều mang quốc tịch Việt Nam;

- Ưu tiên con em của người bị tổn thương (thể chất/tinh thần) trong các cuộc chiến tranh của Việt Nam;

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL (PBT 530, CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 (New TEPS 327) trở lên;

- Kết quả tích lũy trung bình chung toàn khóa học: C.G.P.A 2.64/4.0 (hệ điểm 4.00), 2.80/4.3 (hệ điểm 4.30), 2.91/4.5 (hệ điểm 4.50), hoặc 3.23/5.0 (hệ điểm 5.00) trở lên;

- Có sức khỏe thể chất, tinh thần tốt (tiền sử mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần, khuyết tật về thể chất ảnh hưởng đến khả năng học tập hoặc có nguy cơ đe dọa đến an toàn và sức khỏe cộng đồng có thể không phù hợp dự tuyển).

Hồ sơ dự tuyển:

1.      Đơn dự tuyển (mẫu 1)

2.      Giới thiệu bản than (mẫu 2)

3.      Kế hoạch học tập và nghiên cứu (mẫu 3)

4.      Thỏa thuận sử dụng, chuyển giao dữ liệu cá nhân (mẫu 4)

5.      Bảng hỏi (mẫu 5)

6.      Chứng nhận/bằng tốt nghiệp đại học (kèm theo bản dịch chứng thực bằng tiếng Anh/tiếng Hàn nếu ngôn ngữ của tài liệu không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)

7.      Bảng điểm (kèm theo bản dịch chứng thực bằng tiếng Anh/tiếng Hàn nếu ngôn ngữ của tài liệu không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)

8.      Chứng nhận năng lực tiếng Anh quốc tế

9.      Bản sao hộ chiếu (trang thông tin cá nhân, nếu sẵn có)

10. Chứng nhận quốc tịch bố mẹ, ứng viên là người Việt Nam (kèm theo bản dịch chứng thực bằng tiếng Anh/tiếng Hàn nếu ngôn ngữ của tài liệu không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)

11. Chứng nhận quan hệ gia đình (kèm theo bản dịch chứng thực bằng tiếng Anh/tiếng Hàn nếu ngôn ngữ của tài liệu không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn).

Thời hạn dự tuyển: Ngày 27/02/2023 – ngày 17/3/2023.

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Office of International & External Cooperation, Gyeongsang National University, 501, Jinju-daero, Jinju, Gyeongnam, 52828, Republic of Korea (website: https://newgh.gnu.ac.kr/international/main.do, tel: +82-55-772-0285, email: oiec@gnu.ac.kr).

Thông tin tuyển sinh và mẫu hồ sơ dự tuyển: Ứng viên tham khảo tài liệu kèm theo Thông báo này hoặc website: https://newgh.gnu.ac.kr/international/main.do.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long