HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________________

Số: 38 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Học bổng đào tạo thạc sỹ ngành Công nghệ thực phẩm

tại trường Đại học University of Manitoba, Canada

 

Công ty Lupin Platform, một đối tác của Học viện, đang tìm kiếm ứng viên cho 01 suất học bổng đào tạo thạc sỹ ngành công nghệ thực phẩm tại trường Đại học University of Manitoba, Canada (https://umanitoba.ca/) và tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu “Evaluate opportunities with lupin flour and it's application in bakery market” trong khuôn khổ dự án mà Công ty Lupin Platform đang thực hiện.

Đối tượng xét tuyển:

Cán bộ và sinh viên Học viện đã tốt nghiệp Khoa Công nghệ thực phẩm tại Học viện.

Hồ sơ:

1.   Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh (CV);

2.   Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm với điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 3.00 trở lên (bản sao y tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh có công chứng);

3.   Chứng chỉ tiếng Anh: IELTS tối thiểu 6.5; TOEFL-iBT®: Tối thiểu 86 (bản sao y có công chứng).

Thời hạn nộp hồ sơ: 05/01/2024

Phương thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ bản cứng đến địa chỉ: P.226 Nhà Hành chính và 01 bản scan về địa chỉ email: htqt@vnua.edu.vn.

Ứng viên sau khi được Công ty Lupin Platform chấp thuận trao học bổng sẽ nộp hồ sơ đăng ký học chương trình đào tạo thạc sỹ tại Đại học University of Manitoba (dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2024) theo các yêu cầu của chương trình đào tạo (yêu cầu về điểm GPA và trình độ tiếng Anh như đã nêu phía trên).

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ Cô Lê Thị Thanh Phương, Ban Hợp tác quốc tế (P.226 Nhà Hành chính, email: lttphuong@vnua.edu.vn).

Ban HTQT trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Tổ thư ký; K.CNTP

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Việt Long