HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 22/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng đào tạo sau đại học

tại Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo - Nhật Bản

 

Trong khuôn khổ Chương trình sinh viên trao đổi đặc biệt Tokyo NODAI 2022 (Tokyo University of Agriculture Special Exchange Student Program), Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA) thông báo cấp học bổng đào tạo sau đại học cho các trường đại học đối tác thành viên.

Số lượng đề cử học bổng cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam: 01.

Hỗ trợ tài chính:

- Miễn học phí;

- Học bổng trị giá 495.000 Yên Nhật/năm học (tương đương 4.950 đô la Mỹ).

Điều kiện dự tuyển:

-    Không mang quốc tịch Nhật Bản;

-    Chưa từng tốt nghiệp đại học hoặc cao học ở Nhật Bản;

-    Là sinh viên tốt nghiệp đại đại học/cao học từ trường đối tác của Đại học Nông nghiệp Tokyo (Học viện Nông nghiệp Việt Nam);

-    Có nguyện vọng và khả năng hoàn thành chương trình cao học hoặc tiến sĩ (miễn học phí đến 05 năm cho học viên nhập học chương trình cao học và chuyển tiếp tiến sĩ, học bổng đến 03 năm cho học viên nhập học chương trình tiến sĩ);

-    Có thành tích học tập tốt và được Giám đốc Học viện cử tuyển;

-    Đáp ứng yêu cầu của Đại học Nông nghiệp Tokyo về kết quả học tập và năng lực ngoại ngữ;

-    Có khả năng học tiếng Nhật trong thời gian học tập.

-    Có nguyện vọng học tập tại Đại học Nông nghiệp Tokyo.

Hồ sơ (mẫu định dạng sẵn kèm theo):

1.     Danh mục hồ sơ (mẫu 1);

2.     Đơn dự tuyển (mẫu 2-1);

3.     Đơn dự tuyển (mẫu 2-2);

4.     Sơ yếu lý lịch (mẫu 3);

5.     Thông tin cá nhân (mẫu 4);

6.     Kế hoạch học tập (mẫu 6);

7.     Thư giới thiệu của Giám đốc Học viện;

8.     Thư chấp nhận của GS hướng dẫn (ứng viên liên hệ GS hoặc PGS của Khoa đào tạo sau đại học – Đại học Nông nghiệp Tokyo);

9.     Chứng nhận tốt nghiệp hoặc xác nhận thời gian sẽ tốt nghiệp (bản gốc bằng tiếng Anh);

10.  Bảng điểm đại học (bản gốc bằng tiếng Anh);

11.  Chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

12.  Bản sao hộ chiếu (trang thông tin). Nếu ứng viên chưa có hộ chiếu, có thể nộp sau;

13.  Ảnh chân dung (file định dạng ảnh), trong đó có 01 ảnh được dán vào đơn dự tuyển.

Thời hạn dự tuyển: 24h00 ngày 16/10/2022 (hồ sơ dự tuyển được gửi qua email). Sau khi có xác nhận của ĐH Nông nghiệp Tokyo, ứng viên nộp hồ sơ gốc qua đường bưu điện.

Quy trình tuyển sinh:

1.     Tokyo NODAI thông báo đến các trường đối tác: đầu tháng 7/2022;

2.     Liên hệ GS hướng dẫn: tùy thuộc ứng viên;

3.     Đề nghị GS hướng dẫn hoàn thành Thư chấp nhận: tùy thuộc ứng viên;

4.     Thu nhận hồ sơ dự tuyển từ các trường đối tác qua email: 16/10/2022 (giờ Nhật Bản);

5.     Tokyo NODAI liên hệ thí sinh chuẩn bị phỏng vấn: cuối tháng 10/2022;

6.     Thi tuyển sinh qua video chat/zoom: 21-30/11/2022;

7.     Thông báo kết quả tuyển sinh: 07/12/2022;

8.     Thủ tục thị thực nhập cảnh Nhật Bản: sau Thông báo kết quả tuyển sinh;

9.      Thủ tục nhập học: tháng 3/2023;

10.  Nhập học: 02/4/2023.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Hồ sơ dự tuyển bản gốc: Ứng viên nhập học mang theo hồ sơ dự tuyển gốc nộp trực tiếp đến Center for Global Initiatives, Tokyo University of Agriculture, 1-1-1 Sakuragaoka, Setagaya, Tokyo 156-8502 Japan, tel: + 81 3 5477 2560, fax: + 81 3 5477 2635. Tiêu đề bì đựng hồ sơ dự tuyển: 【Special Exchange Student】Submit Applications (họ và tên thí sinh dự tuyển bằng tiếng Anh);

- Hồ sơ dự tuyển bản scan: Hồ sơ từ số 01-12 scan thành 01 file pdf màu với độ phân giải cao, có tên file như hồ sơ gốc, kèm theo file ảnh (số 13) và 01 bộ hồ sơ sao được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn).

Thông tin tham khảo chi tiết: File kèm theo Thông báo.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên đủ tiêu chuẩn quan tâm tham gia dự tuyển. Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển đến Ban Hợp tác quốc tế theo địa chỉ trên muộn nhất trong ngày 05/10/2022 để Học viện xét chọn và đề cử.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

 

Nguyễn Việt Long