THÔNG BÁO

Về việc đính chính thông tin của học viên cao học  nhận bằng TN thạc sĩ đợt K26 đợt 3 năm 2019

Các học viên cao học có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ K26 đợt 3 năm 2019 kiểm tra chính xác thông tin cá nhân, nếu phát hiện có sai sót cần liên hệ với Ban Quản lý đào tạo để đính chính thông tin.

Thời hạn đính chính đến 17h00 ngày 16 tháng 01 năm 2020.

Thông tin đính chính gửi về Ban Quản lý đào tạo - P121 Bàn 7 (Thầy Tuấn: 090.686.8338). Quá thời hạn đính chính trên học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Danh sách học viên cao học nhận bằng thạc sĩ K26 đợt 3 năm 2019.