HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT VÀ CTSV

__________________

Số: 16 /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên đề nghị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp

Trình độ ĐH, CĐ, ĐH bằng 2 hệ chính quy tháng 10 năm 2019

 

Căn cứ thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2019;

Căn cứ danh sách sinh viên đề nghị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy tháng 10  năm 2019 của các đơn vị chuyên môn.

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên đề nghị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy tháng 10 năm 2019 (danh sách đính kèm ).

Sinh viên bị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp phải hoàn thiện thủ tục thanh toán ra trường, có xác nhận của các đơn vị (theo mẫu đính kèm ) hoặc nhận mẫu đơn tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên - P.101 KTX A1 sinh viên. Sau khi hoàn thành giấy xác nhận sinh viên nộp đơn tại bàn số 9 - P.121 Ban Quản lý đào tạo - Nhà Hành chính để được nhận Bằng vào các ngày thứ 5 hàng tuần sau Lễ trao bằng.

Sinh viên chỉ cần xác nhận của đơn vị còn nợ vào đơn và xin xác nhận của Ban CTCT&CTSV tại Bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên để hoàn tất thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chủ động đến phòng 104 - Nhà Hành chính để nhận lại hồ sơ (bao gồm Học bạ THPT và Bằng tốt nghiệp bản gốc) giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sinh viên nhờ người thân lấy hộ phải có đầy đủ giấy tờ sau: Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của người được trao bằng (thẻ sinh viên, CMND)./.

Nơi nhận:

- Lưu CTCT&CTSV.

KT.TRƯỞNG BAN

Đã ký

Dương Thành Huân