BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số : 262 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Danh sách dự thi và kế hoạch thi tiếng Anh đầu ra

cao học đợt thi tháng 11 năm 2021

 

I.   Danh sách học viên đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra trình độ tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung (file đính kèm)

II. Kế hoạch thi

Ngày thi

Sáng

Chiều

27/11/2021

Thứ 7

6h30: Thi Đọc – Viết, Nghe tại giảng đường Nguyễn Đăng

13h00 Thi Nói (ca 1) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

28/11/2021

Chủ nhật

7h00 Thi nói (ca 2) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

 

 

Ghi chú:  Đối với học viên tham gia dự thi

- Đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh Covid-19. Trong đó, mũi 2 đã được tiêm trước ngày 13/11/2021;

- Giấy kết quả xét nghiệm RT - PCR âm tính virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ tính đến 17 giờ 00 ngày 28/11/2021, quét mã QR Code tại chốt kiểm dịch theo yêu cầu.

- Không đến từ vùng cam và vùng đỏ theo quy định phân loại cấp độ dịch;

- Thực hiện nghiêm 5K để phòng chống dịch bệnh Covid–19.

- Thường xuyên cập nhật thông tin các vùng dịch trên website của Bộ Y tế, yêu cầu và quy định về phòng chống dịch của thành phố Hà Nội và địa phương nơi cư trú.

- Học viên dự thi cần mang theo thẻ học viên, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để kiểm tra. Học viên không mang theo thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi. Tất cả các vật dụng không được phép mang vào phòng thi, học viên và sinh viên gửi tại phòng giữ đồ NĐ102 – giảng đường Nguyễn Đăng.

Học viện thông báo các học viên biết và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này

Mọi thắc mắc về danh sách thi xin liên hệ ban Quản lý đào tạo (cô Dung, ĐT: 0935582686) trước 11h30 ngày 25/11/2021

Thông tin tư vấn và hỗ trợ về quy định phòng dịch Covid 19, học viên liên hệ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid của Học viện (Bác sĩ Vũ Văn Cường, ĐT: 0985.570.558).

Nơi nhận:

- Học viên (trên website);

- Trợ lý SĐH các khoa;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (3).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Cường