HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

____________________

Số: 45/TB-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham dự

Khóa tập huấn Chuỗi giá trị thực phẩm 2022

 

            Trong khuôn khổ Dự án Phát triển nguồn lực cho các lĩnh vực liên quan tới thực phẩm thông qua các trường đại học đối tác ASEAN (dự án HRD) hợp tác với Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về Chuỗi giá trị Thực phẩm năm 2022.

Đối tượng:  Giảng viên, cán bộ, sinh viên các trường đại học, nhân viên các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực thực phẩm.

Hình thức khóa học: Học online (cho học viên ở xa) kết hợp 01 lớp học trực tiếp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chỉ tiêu: 200 học viên

Thời gian: 10 ngày (từ 04-15/07/2022)

Địa điểm dự kiến tại Học viện: Hội trường A, giảng đường 208 Nguyễn Đăng.

Chương trình tập huấn:

- Ngày 04-08/07/2022: Lý thuyết và thảo luận

+ Tiêu chuẩn Nông nghiệp Nhật Bản - Japan Agricultural System - JAS

+ Thương mại quốc tế và thực phẩm/nông nghiệp

+ Chọn giống cây trồng và gieo trồng

+ Chuỗi phân phối và cung ứng thực phẩm

+ Tham quan online mô hình hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản

- Ngày 11-15/07/2022: Lý thuyết và thảo luận

+ Tổn thất thực phẩm, thực phẩm và môi trường

+ Chế biến thực phẩm/nhà máy thực phẩm

+ Chế biến thịt/Ngành chăn nuôi

+ Thực phẩm chức năng

+ Truy xuất nguồn gốc thực phẩm hoặc Kinh doanh nông nghiệp

+ Tham quan online mô hình nhà hàng/đồ ăn nhanh Nhật Bản quy mô công nghiệp

Giảng viên: Chuyên gia thuộc Bộ Nông - Lâm - Ngư, hiệp hội, doanh nghiệp Nhật Bản. Ngôn ngữ: Việt - Nhật (có phiên dịch).

Quyền lợi của học viên:

-    Được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn (chỉ áp dụng với những học viên tham gia trên 80% chương trình tập huấn);

-    Được cung cấp tài liệu của khóa tập huấn (bản in hoặc file pdf);

-    Ghi chú: Học viên là cán bộ, sinh viên của Học viện nông nghiệp Việt Nam, cán bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được tham gia miễn phí. Học viên ở các cơ quan ngoài có đóng phí (Liên hệ với cán bộ phụ trách đăng ký).

Đăng ký tham gia: học viên có nguyện vọng tham gia khóa tập huấn, đăng ký theo đường link gửi kèm:

https://forms.gle/R7MhKBnWC5mmzpyR6

Thời gian đăng ký: từ 15-22/6/2022

Danh sách học viên tham gia khóa tập huấn do Ban tổ chức phía Nhật và Việt Nam lựa chọn được thông báo chính thức qua email trước khi khóa học diễn ra 07 ngày.

Cán bộ phụ trách tiếp nhận và phản hồi đăng ký khóa tập huấn: Cô Nguyễn Thị Thu Nga, ĐT: 096 396 7884, email: ngacntp@gmail.com.

Khoa Công nghệ thực phẩm trân trọng thông báo./.

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

 

Nguyễn Hoàng Anh