HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Số:28 /TB-HTQT

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi sinh viên tại trường Kasetsart University (Thái Lan)

 

Trường Kasetsart University (Thái Lan) thông báo “Chương trình học bổng một học kì cho sinh viên các nước Đông Nam Á: Kỉ niệm 80 năm thành lập trường đại học Kasetsart ” (OSSPAS). Đây là học bổng trao đổi sinh viên giữa trường đại học Kasetsart  và các trường đại học đối tác trong khu vực Đông Nam Á, nhân dịp kỉ niệm 80 năm thành lập trường và thúc đẩy sự năng động, dịch chuyển trong cộng đồng châu Á.

 

Chi tiết chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia

- Sinh viên đại học của các trường đối tác tại các nước Đông Nam Á.

Lưu ý: Học viên cao học có thể tham gia các chương trình trao đổi khác ngoài khuôn khổ chương trình OSSPAS.

 

2. Thời gian nhập học

 Tháng 1/2022 – tháng 5/2022

 

3. Quyền lợi học bổng

- Sinh viên các trường đối tác sẽ được miễn học phí, được nhận tiền hỗ trợ và chi phí kí túc xá, được hỗ trợ một phần chi phí cách ly theo quy định.

 

4. Quy trình dự tuyển

§  Thời gian dự tuyển: 25/8-18/10/2021 (ứng viên cần nộp hồ sơ về Ban HTQT ít nhất 1 tuần trước khi hết hạn dự tuyển để được kiểm tra hồ sơ)

§  Tài liệu trong hồ sơ:

- Bản scan hộ chiếu (còn hạn ít nhất 6 tháng)

- Chứng chỉ tiếng Anh (được cấp không quá 2 năm) hoặc Thư giới thiệu từ trường đại học chứng nhận khả năng tiếng Anh

- Bản scan Thư giới thiệu của Học viện

- Bản scan bảng điểm

- Bản scan bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (nếu có)

Lưu ý: Các tài liệu phải bằng tiếng Anh hoặc được dịch công chứng sang tiếng Anh. Bảng điểm phải thể hiện điểm của tất cả các môn học đã học từ đầu chương trình.

§  Quy trình tuyển chọn:

Sinh viên, học viên gửi hồ sơ qua email đến Ban Hợp tác quốc tế.

Các ứng viên được lựa chọn sẽ nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ:

 https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=8476

o  Tại mục “Type of Program”, chọn “Study with Credit Required

o  Tại mục “Program Name”, chọn “Other” và ghi “80th KUOSSPAS”

o  Tại mục “Falcuty”, chọn “Other” và lựa chọn Khoa mà mình muốn học

 

5. Liên hệ

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình và các ngành học, xem tại Link.

Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan, ứng viên liên hệ trực tiếp với trường Kasetsart Unsiversity qua email iad@ku.th hoặc chuyên viên phụ trách của Ban Hợp tác quốc tế: Bùi Thu Thuỷ, P226 Nhà Hành chính, tel: 0915453951, email: btthuy@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa

- Lưu: HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nnguyễn Thị Bích Thuỷ